IJssel en spoor bij Deventer vijf zondagen dicht

700

De scheepvaart op de IJssel en het treinverkeer van en naar Deventer zijn in maart en april vijf zondagen gestremd. De afsluiting is nodig voor het ruimen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog.

deventerTot nu toe zijn volgens het Waterschap Groot Salland veertien bommen gevonden in de uiterwaarden. Het ruimen kan niet als het water hoog staat of als het vriest en gebeurt dus niet in de winter. De Explosievenopruimingsdienst (EOD) en Prorail hebben de voorkeur voor ruiming in het weekend. De EOD,  omdat dan met twee teams tegelijk gewerkt kan worden en Prorail, omdat er dan minder treinreizigers last van hebben.

Waarschijnlijk hoeft er tijdens het onschadelijk maken niet geëvacueerd te worden. Wel moeten mensen in een aantal huizen op de Worp binnen blijven en kan er geen verkeer rijden langs de Worp en uiterwaarden. Tijdens het onschadelijk maken van de bommen die rond de spoorbrug liggen, mogen er geen treinen rijden en schepen varen.

De bommen moeten volgens het waterschap Groot Salland worden geruimd vanwege het project Ruimte voor de Rivier. De werkzaamheden voor het project Ruimte voor de Rivier in Deventer zijn vorig voorjaar gestart. Daarbij moet in totaal bijna 3 miljoen kubieke meter grond worden weggegraven. Met meer dan 30 projecten langs de Rijn en Rijntakken wordt de hoogwaterveiligheid vergroot. Langs de IJssel krijgt de rivier op negen plaatsen meer ruimte.