Iedereen welkom op vergadering ASV over regelgeving CCR

778

De Algemeene Schippers Vereeniging houdt zaterdag 18 oktober een openbare vergadering over CCR regelgeving. De ASV overhandigt het Zwartboek CCR en bezoekers worden gevraagd actief deel te nemen aan het debat.

ASV wil meer informatie over enquête huisvuil binnenvaart‘Na jaren keiharde inzet staat de regelgeving CCR eindelijk op de agenda bij beleidsmakers en uitvoerders. Op 18 oktober is de openbare ASV vergadering hier aan gewijd. Vele vertegenwoordigers komen spreken en naar u luisteren. Woordvoerders vanuit de Tweede Kamer, experts, het ILT, het NBKB , de KLPD en Ons Recht zijn er. We sluiten af met een presentatie over Marktobservatie. Op weg naar een betere toekomst?

Voor de leden

Tijdens het besloten ochtendgedeelte, zal Lilian van Hiele, coördinator Steunpunt Binnenvaart, op het sociaalmenselijk vlak zaken bespreekbaar maken die ons allen aangaan. ‚De ASV is Lilian zeer erkentelijk dat zij dit op zich wil nemen vanwege de mogelijkheid die geboden wordt om ervaringen uit te wisselen en het helpen bij het maken van noodzakelijke keuzes in deze, voor velen, barre tijden. Mede door de onschatbare kennis van Lilian die zij met u wil delen is de ASV ervan overtuigd dat haar aanwezigheid van grote waarde kan zijn.’

Oproep Zwartboek

De ASV doet nog een extra oproep. De ASV ontvangt telefonisch veel opmerkingen over wat er mis zou zijn met de (uitvoering van) de CCR regelgeving. ‘Helaas vinden we niet al die klachten terug in het zwartboek. Als u wilt dat er iets gedaan wordt met uw klachten dan is de eerste stap om die kenbaar te maken middels het zwartboek. Want het doet er weinig toe dat de ASV weet dat u niet tevreden bent, we hebben harde voorbeelden nodig. Vertel het niet alleen de buurman maar kom op 18 oktober naar de  openbare ASV vergadering over CCR regelgeving en vul nu het zwartboek in via de ASV site,  laat u horen! Wij kunnen het niet alleen.’

Agenda ASV najaarsvergadering

13.30 – De ASV opent de vergadering
13.40 – De woordvoerder namens de Tweede Kamerfractie van de SP geeft zijn visie
13.50 – Er is een bijdrage van de Tweede Kamerfractie van de VVD
14.00 – Er komt vanuit de ASV een korte uitleg over:
– De motie Graus
– Het moratorium

14.10 – Korte vragenronde en reacties uit de zaal

14.45Pauze

15.00 – De verzekering EOC vertelt over het werk van de experts
15.10 – Het NBKB legt uit wat hun werk en werkwijze is
15.20 – Het ILenT legt uit wat hun werk en werkwijze is
15.30 – De KLPD legt uit wat hun werk en werkwijze is
15.40 – Ons Recht vertelt hoe de zaken op dit gebied in België geregeld zijn.

15.50 – Vragenronde en reacties uit de zaal

16.30 – 16.45Het zwartboek CCR

16.45 – Een korte presentatie over de marktobservatie door Ons Recht (samenvatting van het ochtenddeel).

17.00 – Afsluiten met een drankje.

De najaarsvergadering van de ASV wordt gehouden in De Harmonie, Gaesbeekstraat 11, 3081 NL Rotterdam.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief