‘Ideeën over besteding sloopfonds welkom bij EBU en ESO’

1060

DEN HAAG – Schippers op kleine schepen of andere individuele ondernemers die eigen ideeën hebben over de inzet van de reservefondsen kunnen voorstellen inbrengen bij de ESO en EBU. Zij zijn volgens minister Schultz overlegpartner voor de Europese Commissie (EC). Dit geldt ook voor ideeën over uitzonderingsbepalingen of keuzemogelijkheden.

Minister: ‘Nog geen alternatief gehad voor huisvuil binnenvaart’De VVD vroeg de minister wat de stand van zaken is inzake het Europese sloopfonds. De VVD wil weten of het klopt dat dit fonds alleen kan worden ingezet voor scholing en duurzaamheid. De VVD-fractie vraagt Schultz een uitzonderingsbepaling voor schepen onder de 50 meter op te nemen, zodat die in aanmerking komen voor een bijdrage als ze uit de vaart worden genomen. Daarnaast vragen zij of ik de minister de bezwaren ken van ondernemers die hebben bijgedragen aan het fonds en hoe ik deze bezwaren beoordeel.

Overleg

Volgens de minister is in de gewijzigde Europese Verordening een lijst van maatregelen opgenomen waarvoor de middelen in beginsel in te zetten zijn. ‘Het reservefonds kan worden gebruikt voor maatregelen op Europees niveau indien de organisaties die de binnenvaart vertegenwoordigen dit unaniem vragen. De EC ziet de brancheorganisaties ESO en EBU als vertegenwoordiger van de binnenvaartsector op Europees niveau. De aanwending van het Europese Binnenvaartfonds vormt op dit moment onderwerp van overleg tussen de EC en deze partijen. ESO en EBU bereiden nu gezamenlijke voorstellen voor over de inzet van de middelen. Behalve bevordering van opleiding en verduurzaming, zijn onder meer ook maatregelen ter verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid en verhoging van de organisatiegraad in de sector mogelijk.’

Verduurzaming

Omdat de middelen in het Europese Binnenvaartfonds beperkt zijn, zullen ESO en EBU volgens de minister in hun voorstellen noodzakelijk prioriteiten aanbrengen. ‘Naar mijn verwachting zal de verduurzaming van de vloot hiertoe behoren vanwege de cruciale betekenis hiervan voor de toekomstige positie van de binnenvaart in de logistieke keten.’ (Bron: Tweede Kamer)

Lees ook:
EBU en ESO hebben geld uit reservefonds hard nodig
‘Zes miljoen uit reservefonds binnenvaart naar EBU en ESO’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief