HVC brengt CO2-uitstoot omlaag

865

hvcUTRECHT – Om de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, kiest de grootste Nederlandse niet-commerciële afvalinzamelaar HVC voor Fleetmatics REVEAL. De duurzame-grondstoffen- en afvalbeheerder en producent van groene energie zet het fleetmanagementsysteem in voor zijn 298 voertuigen tellende wagenpark.

Als nutsbedrijf helpt HVC aandeelhouders bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. ‘Daarbij kunnen we zelf natuurlijk niet achterblijven. Duurzaam rijgedrag en transparant zijn over eigen prestaties horen daar ook bij’, zegt Dennis Philippo, projectleider Proces bij HVC. Om te helpen bij het waarmaken van die uitdaging, installeert HVC Fleetmatics REVEAL in al zijn voertuigen die worden ingezet voor inzameling van afval, transport en reinigingswerkzaamheden.

Inzicht in rijstijl
Het fleetmanagementsysteem geeft HVC en zijn chauffeurs inzicht in hun rijstijl. Dit helpt een einde te maken aan brandstofverspillend rijgedrag, zoals hard remmen of te lang stationair draaien – zaken die soms onbewust in de rijstijl zijn verweven. Inzicht in actuele verkeerssituaties geeft bestuurders verder de mogelijkheid om optimale routes te nemen. Bovendien geeft Fleetmatics REVEAL een melding af als een voertuig aan onderhoud toe is. Door onderhoud optimaal in te plannen, zijn voertuigen minder snel aan vervanging toe en presteren ze zo zuinig mogelijk.

‘Door de inzet van Fleetmatics REVEAL zijn onze chauffeurs zich bewuster van hun rijgedrag en rijden ze zuiniger’, aldus Philippo. ‘Dit komt natuurlijk weer ten goede aan het milieu door minder uitstoot van CO2. Als bijkomend voordeel brengt het verminderde brandstofverbruik een kostenbesparing met zich mee.’