Hulst plaatst borden tegen overnachten truckers

805
In december 2017 bepaalde het Europees Hof van Justitie dat vrachtwagenchauffeurs hun verplichte weekendrust niet in hun vrachtwagen mogen doorbrengen. (Foto Erik van Huizen)

HULST Hulst heeft op meerdere plaatsen in de gemeente borden geplaatst die chauffeurs er extra op attenderen dat overnachten in hun vrachtwagen niet is toegestaan. ‘In de gemeente Hulst is overnachten in een voertuig, met uitzondering van campers, op geen enkele plaats in de openbare ruimte toegestaan, op geen enkel moment’, waarschuwt de gemeente.

In oktober 2017 werden chauffeurs die in hun vrachtwagen overnachtten al aangesproken door de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente. De chauffeurs kregen een flyer waarin in hun eigen taal uitleg werd gegeven over het feit dat ze in strijd handelden met de lokale regels. Uit deze actie bleek dat er bij de chauffeurs met name sprake was van onwetendheid. Om die onwetendheid weg te nemen, worden op bepaalde plaatsen in de gemeente borden geplaatst. Deze borden attenderen chauffeurs op het verbod.

Europees verbod
In december 2017 bepaalde het Europees Hof van Justitie dat vrachtwagenchauffeurs hun verplichte weekendrust niet in hun vrachtwagen mogen doorbrengen. Het gebruiken van de vrachtwagen als slaapplek druist in tegen de doelstelling van de EU-wetgeving om de arbeidsomstandigheden van bestuurders te verbeteren. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft te kennen handhavend te gaan optreden.