Huisvuil in de binnenvaart is overig scheepsbedrijfsafval

1047

DEN HAAG – Huisvuil in de binnenvaart is overig scheepsbedrijfsafval. Dat meldt volgens minister Schultz het CDNI verdrag en zijn moet zich daar volgens eigen zeggen aan houden. De minister merkt nog wel op dat alle afval van ondernemingen aangemerkt wordt als bedrijfsafval, ook als dit naar zijn aard te vergelijken is met huishoudelijk afval (zoals bijvoorbeeld bij kantoren). ‘Het CDNI  maakt op dit punt dus dezelfde keuze als de Nederlandse wetgever.’

Binnenvaartvrouwen zoeken geld voor onderzoek ‘afvaladvocaat’Tweede Kamerlid Bashir van de Socialistische Partij wilde van de minister weten of ze de mening deelt dat een binnenvaartfamilie niet significant meer huisvuil produceert dan een gemiddeld gezin, maar waarom dan wel dubbel belasting betaald moet worden. ‘Ik heb geen reden om aan te nemen dat een binnenvaartfamilie meer huisvuil produceert dan een gemiddeld gezin’, schrijft de minister. ‘Het gaat hier echter om betaling voor verschillende diensten. Hoeveel men uiteindelijk betaalt voor de inzameling van zijn huisvuil is afhankelijk van de manier waarop de gemeente zijn afvalstoffenheffing heeft vormgegeven (vast bedrag per huishouden of naar hoeveelheid afval), en of men wel of niet gekozen heeft voor een huisvuilabonnement. Bij dit laatste heeft men ook nog de keuze tussen een klein, middel of groot abonnement, naar gelang de behoefte.’

Tweede huis

Bashir wilde ook weten of het klopt dat de gezinnen aan boord zowel moeten betalen voor huisvuilinzameling in hun gemeente als op het schip middels het huisvuilabonnement. ‘Ieder huishouden in Nederland betaalt afvalstoffenheffing in de gemeente waarin men woont’, antwoordt Schultz. ‘Eigenaren van een tweede huis betalen daarnaast ook in de gemeente waarin dat tweede huis staat. Ondernemers betalen reinigingsrechten voor het zakelijke adres.  Voor de inzameling van overig scheepsbedrijfsafval (waaronder huisvuil) vanaf het schip kan een vrijwillig huisvuilabonnement afgesloten worden. Men kan er echter ook voor kiezen zijn huisvuil op een andere wijze af te voeren en ervoor te betalen via haven- of liggelden. Het afsluiten van een abonnement om langs de Rijksvaarwegen afval te kunnen afgeven, is niet verplicht. Het is een aanvullende dienst, die voorheen gratis was maar waarvoor men nu moet betalen.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief