Huidige wijze innen havengeld is ouderwets en inefficiënt

1333

De huidige manieren van havengeldinning in de Nederlandse binnenhavens is ouderwets en inefficiënt en moet daarom worden aangepast. Dat zei voorzitter Marijke van Haaren van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) vandaag op het jaarcongres van de NVB in Meppel.

Havengeld heffen en innen blijkt op talloze verschillende manieren te gebeuren. Vrijwel elke grote of kleine haven in Nederland heeft een eigen historie in het heffen van havengeld. Daardoor zijn in de loop der tijd grote verschillen ontstaan in deze heffingen en werden sterk verschillende systemen Huidige wijze innen havengeld is ouderwets en inefficiëntontwikkeld om het havengeld te innen bij de schippers.

Historisch gegroeid
‘Opnieuw groeit de waardering voor de schipper die bij elke haven wordt geconfronteerd met een ander tarief van havengeld, dat hij ook nog eens op een andere wijze moet afdragen’, vertelde Van Haaren. ‘Als je dat hoort, dan voel je op je klompen aan dat dit inefficiënt is. Het onderzoek van de NVB maakte dat dan ook duidelijk. De historisch gegroeide betalingen en tarieven waren gebaseerd op louter schepen met bulklading. Met name de dynamiek van de moderne containervaart vraagt om een nieuwe benadering. Ook is duidelijk geworden dat de huidige methode van havengeldinning direct gevolgen heeft voor de logistiek en voor de kansen om meer containerbinnenvaart in te zetten in sommige vervoerketens. Denk maar eens aan de overslag van grote schepen in kleinere schepen om de distributie van containers in de regio over water mogelijk te maken met een containerterminal als knooppunt. Als alle deelnemende schepen telkens een weekbriefje moeten kopen voor het havengeld en soms voor de overslag van slechts enkele containers het volle pond moeten betalen, wordt dat hele mooie distributiemodel eenvoudig te duur.’

Gemeenten willen wel
Volgens Van Haaren moet de inning van havengeld in zoveel mogelijk havens worden gemoderniseerd en op elkaar worden afgestemd. ‘We moeten de inning meer van deze tijd maken. Het blijkt dat in het tweede decennium van de 21e eeuw het niet langer wenselijk is dat alle havens hun eigen systeem van havengeldinning handhaven. Dat blijkt ook uit een onderzoek van Panteia/NEA. Uit de resultaten daarvan blijkt dat veel gemeenten willen meewerken aan die broodnodige modernisering en verbetering van de systemen.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter