Hoogste punt nieuwe Botlekbrug

452

De nieuwe Botlekbrug heeft maandag 23 juni om half twaalf het hoogste punt bereikt van ruim 65 meter boven NAP.. Toen werd een betonnen prefabelement van 22 ton geplaatst op de eerste van de zes torens van de nieuwe Botlekbrug. De elementen zijn gefabriceerd in Kootstertille in Friesland en worden over het water aangevoerd.

In het weekend voorafgaand aan het hoogste punt heeft het team van het consortium A-lanes A15 hard gewerkt aan de voorbereiding van het hoogste punt. Daarvoor zijn op zondag 22 juni twee sets kabelwielen geplaatst op de toren. Een set bestaat uit acht Hoogste punt nieuwe Botlekbrugkabelwielen met een totaalgewicht van 130 ton. In totaal zullen per medio juli acht van deze sets zijn geplaatst met een grote rupskraan vanaf een ponton. De kabelwielen zijn gemaakt in China en per schip naar Rotterdam gebracht. Het brugdek van de nieuwe Botlekbrug zal uiteindelijk worden opgehesen en neergelaten via kabels die over de wielen op de torens lopen.

Nieuwe Botlekbrug

De huidige Botlekbrug is een knelpunt voor weg- en scheepvaartverkeer omdat hij te smal en te laag is en vaak open moet voor de scheepvaart. De Botlektunnel blijft bestaan en daarnaast heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven aan A-lanes A15 om een nieuwe Botlekbrug te bouwen. De nieuwe Botlekbrug wordt een van de grootste hefbruggen in Europa. De brug wordt breder, zodat het scheepvaartverkeer van beide kanten tegelijk onder de brug door kan varen. Bovendien wordt hij hoger, waardoor de brug minder vaak open hoeft. Zo verbetert de doorstroming zowel op het water als op de weg. De werkzaamheden aan de brug zijn eind 2011 gestart. In het najaar van 2014 worden de beide hefdelen – die elk de afmetingen hebben van een voetbalveld – gemonteerd. Het werk duurt tot begin 2015.

Verbreding A15

De bouw van de nieuwe Botlekbrug is onderdeel van het project verbreding A15. De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt tot eind 2015 aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 km aan extra rijstroken bij en wordt er een nieuwe bredere en hogere Botlekbrug gebouwd. A-Lanes-A15, het consortium dat in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert, zal door slim plannen en bouwen de hinder als gevolg van de werkzaamheden minimaliseren. (Bron: RWS)

Bekijk alle foto’s in het oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief