Hogere marges na samenwerking DailyFresh en Goes Transport

799

DailyFresh Logistics en Goes Transport gaan voor wat betreft de activiteiten in Duitsland samenwerken. Uiteindelijke doel is om de marges op het transport richting Duitsland te verhogen.

De marges op de transportactiviteiten naar Duitsland staan volgens de twee bedrijven al langere tijd onder druk. ‘Mogelijkheden om het rendement te verbeteren met oog voor duurzaamheid zijn onderzocht. Samenwerking met als doel de goederenstromen naar Duitsland te verdikken, is een voor de hand liggende oplossing om de Hogere marges na samenwerking DailyFresh en Goes Transportbeladingsgraad per rit te verhogen, het aantal lege kilometers te verlagen, de CO2-uitstoot te verminderen, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten te kunnen waarborgen.’

Ontzorgen
DailyFresh Logistics laat de toekomstige distributie naar Duitsland onder regie van Goes uitvoeren. De commerciële activiteiten van DailyFresh Logistics op Duitsland worden daarvoor overgedragen aan Goes Transport. Optimalisatie van grote goederenstromen, serviceverlening en het ontzorgen van de klant staan hierbij volgens de bedrijven centraal.

Goes Transport
De familiebedrijven Goes, Visbeen en Post-Kogeko beschikken gezamenlijk over meer dan duizend transporteenheden en kunnen door geheel Europa logistieke multimodale oplossingen aanbieden over weg, water en spoor.

De kernactiviteit van Goes is het internationaal transport. Goes beschikt over een fijnmazig distributienetwerk in Duitsland, gericht op de distributie van groenten, fruit, bloemen en planten en heeft de beschikking over geconditioneerde hubs en warehouses in De Meern en Venlo.

twitter