Hoge waterstanden leiden niet tot problemen in Vlaanderen

429

De noordwesterstorm op de Noordzee van afgelopen nacht zorgde in Vlaanderen lokaal voor hoge waterstanden, maar heeft nergens overstromingen tot gevolg gehad.

België verdubbelt boete voor ontbreken van vervoersvergunningMet een maximum van 6,77 m TAW om kwart voor vier bleef het waterpeil op de Schelde onder de verwachte 6,90 m TAW. Vlaanderen bleef dan ook van wateroverlast gespaard. De dijken langs de getijdenrivieren hebben standgehouden. De natuurlijke bufferbekkens die in het kader van het Sigmaplan werden aangelegd, hebben het overvloedige rivierwater succesvol opgevangen. Hierdoor heeft er zich in de Schelde en haar zijrivieren geen noemenswaardige schade voorgedaan.

Golfoverslag Antwerpen

Door golfoverslag kregen de Antwerpse Scheldekaaien, waar om 17u preventief de waterkeringspoorten werden gesloten, een beperkte hoeveelheid Scheldewater te slikken. Wel is de zuidelijke zone van de Antwerpse Scheldekaaien bijzonder gevoelig gebleken. Voortzetten van de stabilisatiewerken en een verhoging van de waterkering zijn geen overbodige luxe om de stad in de toekomst  -bij hevigere stormen- van wateroverlast te vrijwaren.

Overstromingsgebieden

De reeds aangelegde bufferbekkens langs de Schelde, de Rupel, de Durme en de Nete hebben de hoge waterstanden op de rivieren afgetopt, zodat wateroverlast kon worden vermeden. Om Vlaanderen ook in de toekomst voldoende te beschermen tegen overstromingen legt Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal in het kader van het Sigmaplan ongeveer 2.000 hectare bijkomende bufferbekkens aan. Ingebruikname van het overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (600 ha) maakt het Zeescheldebekken vijfmaal veiliger. (Bron: W&Z)

Meer nieuws over de storm:
Wind rukt dak van vrachtwagen
Binnenvaartschip in problemen op Westerschelde
Sleepboot En Avant-20 verliest sleep met bak op de Noordzee

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief