HES Beheer schort exclusiviteit van Hestya voor overname op

545

HES Beheer heeft de aan Hestya verleende exclusiviteit in verband met een mogelijk openbaar bod op de HES-aandelen opgeschort. Deze exclusiviteit liep op 28 februari af.

HES heeft van Hestya begrepen heeft dat de besprekingen tussen bepaalde grootaandeelhouders en Hestya over verlenging van de irrevocables (overeenkomst tot aanmelding) nog gaande zijn. Hestya heeft om deze verlenging  gevraagd om haar due diligence onderzoek te finaliseren en HES Beheer de gelegenheid te geven de ATIC-transactie af te ronden. In afwachting van de uitkomst van de besprekingen tussen grootaandeelhouders en Hestya schort HES de verlenging van de exclusiviteit op.

Werkgelegenheid
HES Beheer verwacht dat er op korte termijn duidelijkheid kan worden gegeven over de verlenging van de irrevocables en de daaraan gekoppelde verlenging van de exclusiviteit. HES Beheer praat over mogelijke overname‘Vooropgesteld dat verlenging  wordt verleend, zullen de besprekingen over een fusieovereenkomst worden voortgezet. De raad van commissarissen en directie zullen daarbij een aantal criteria hanteren om het mogelijke bod te toetsen. Afgezien van de prijs voor de aandelen, gaat het vooral ook om continuïteit, duurzame financiële slagkracht en veiligstellen van werkgelegenheid. Uitgangspunt hierbij is het bereiken van een optimaal resultaat voor de HES groep en de met haar verbonden belanghebbenden. Inmiddels is Kempen & Co. in opdracht van de raad van commissarissen begonnen aan een onderzoek om te komen tot een fairness opinion.’

Versterking
De raad van commissarissen is op zoek naar uitbreiding van het aantal commissarissen dan wel tijdelijke versterking totdat een kandidaat door de algemene vergadering kan worden benoemd. De raad verwacht binnenkort mededelingen hierover te kunnen doen. ‘Ook zijn betrokken ondernemingsraden uitgenodigd om mee te denken over een geschikte kandidaat-commissaris. Daarnaast heeft de raad van commissarissen met het oog op een adequate vervulling van zijn taken enige tijd geleden externe adviseurs ingeschakeld. Naast Houthoff Buruma, die de Vennootschap al vanaf de beginfase van het mogelijk openbaar bod ondersteunt, is De Brauw Blackstone Westbroek ingeschakeld als  eigen onafhankelijke adviseur  van de raad.’

Ten slotte heeft de raad het proces gestart om te voorzien in de vacature van algemeen directeur. Deze functie wordt tijdelijk waargenomen door de heer C.S.M. Molenaar. (Bron: HES Beheer)

Lees ook:
Honderd werknemers voeren actie tegen overname HES Beheer
Gevecht om aandelen HES
HES Beheer verwacht vijf procent minder winst over 2013
HES Beheer en Hestya vervolgen onderhandelingen

Volg TotaalTrans op Twitter