HES en ArcelorMittal eens over overname van ATIC Services

794

ArcelorMittal en HES Beheer hebben overeenstemming bereikt over een overname van het door ArcelorMittal gehouden 78%-belang in logistiek dienstverlener ATIC Services S.A., Parijs (ATIC) door HES Beheer.

Tevens voert HES Beheer exclusieve onderhandelingen met Oxbow Coal (Oxbow) over een transactie uit hoofde waarvan Oxbow, onder meer op voorwaarde dat de ATIC transactie doorgang vindt, een 50,1% belang zou verkrijgen in OVET Holding. Ofschoon er nog geen overeenstemming is HES Beheer en ArcelorMittal eens over overname ATIC Servicesbereikt over beide transacties omdat over een aantal punten nog discussies worden gevoerd, heeft de transactie een zodanig stadium bereikt dat aan de betrokken ondernemingsraden  heden een adviesaanvraag wordt  voorgelegd.

Uitbreiding droge bulk
Eind 2011 heeft HES Beheer een 19%-belang verworven in ATIC, een logistiek dienstverlener met vestigingen in verschillende, voornamelijk Europese landen, met op- en overslag van droge bulk en binnenvaart als belangrijkste kernactiviteiten. Dit belang werd begin 2012 vergroot naar 22%. ATIC heeft indirect belangen in een drietal goed presterende Nederlandse bedrijven waarin ook HES Beheer participeert, namelijk OVET Holding, OBA en EMO/EKOM. Met deze participatie werd het economisch belang van HES Beheer in deze bedrijven vergroot. Deze overname paste goed in het beleid om de activiteiten ook in de droge bulk verder uit te breiden. Daarnaast werden de activiteiten verbreed door meer internationale spreiding, waarbij vooral het Poolse dochterbedrijf (MTMG in Gdynia) interessant werd bevonden. Deze strategische overwegingen gelden nog steeds.

100% OVET
ArcelorMittal heeft haar 78%-belang in ATIC aan HES Beheer aangeboden. De afgelopen maanden zijn onderhandelingen gevoerd die kunnen leiden tot de overname van alle door ArcelorMittal en Manufrance (een dochterbedrijf van ATIC) gehouden aandelen in ATIC, waardoor HES Beheer 100% eigenaar zou worden van ATIC. Tevens zou HES Beheer 100% aandeelhouder worden, direct en indirect, van OVET Holding, een deelneming van ATIC. OVET Holding is 100% eigenaar van OVET, 50% van OBA Group (de overige 50% van OBA Group wordt gehouden door HES Beheer), 75% van OVET Shipping en 67,5% van OVET Screening. Om de transactie haalbaar te maken uit het oogpunt van mededingingsrecht is HES Beheer voornemens om 50,1% van de aandelen in OVET Holding te verkopen aan Oxbow. De opbrengsten van deze voorgenomen verkoop zullen worden gebruikt om de beoogde acquisitie van 78% ATIC deels te financieren. HES Beheer zal het restant van de koopsom via bankleningen financieren. (Bron: HES Beheer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief