Helft van de diplomaten betaalt ‘zeer zware verkeersboetes’ niet

476

De helft van de diplomaten betaalt door de officier van Justitie opgelegde boetes niet. Dat meldt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op vragen van Tweede Kamerlid Lilian Helder (PVV).

Helft van de diplomaten betaalt ‘zeer zware boetes’ nietVolgens Timmermans gaat het om zestien onbetaalde geldboetes voor 2012 en zestien onbetaalde geldboetes voor 2013. Helder vraagt de minister of hij net als haar vindt dat we in Nederland geen behoefte hebben aan ‘asociale, over het paard getilde diplomaten die vijftig kilometer te hard rijden binnen de bebouwde kom, met teveel drank op achter het stuur zitten, helemaal geen rijbewijs hebben en toch in de auto stappen en zich ook nog eens boven onze wetten verheven voelen door de boetes die voor hun gedrag worden opgelegd naast zich neer te leggen’.

Wet respecteren

Timmermans schrijft dat ook buitenlandse geprivilegieerden de Nederlandse wetten en regels dienen te respecteren. ‘Wanneer dat niet het geval is worden zij hierop door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangesproken. Het blijft echter zo dat Nederland timmermanskleinonder het Verdrag van Wenen resp. de zetelverdragen van in Nederland gevestigde internationale organisaties geen rechtsmacht heeft over diplomaten resp. andere geprivilegieerden met een absolute immuniteit.’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uitvoerig gekeken naar mogelijkheden om geprivilegieerden aan te spreken op onacceptabel gedrag, zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de verdragsrechtelijke verplichtingen die Nederland heeft. ‘De maatregelen die het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd maken het mogelijk om geprivilegieerden effectiever aan te sporen de Nederlandse wet- en regelgeving te respecteren en uitstaande boetes te betalen. Dit zal tevens bijdragen aan de verkeersveiligheid.’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief