Helft van kalverentransporten voldoet niet aan de regels

406

Veel transporteurs die kalveren uit het buitenland aanvoeren leven de regels voor transport- en rusttijden van dieren niet goed na. Daarom gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) langeafstandstransporten van kalveren de komende tijd extra controleren op naleving van de Europese transportverordening.

Jaarlijks worden er ongeveer 900.000 kalveren in Nederland geïmporteerd. De kalvertransporteurs moeten zich houden aan Europese regels, waarin ondermeer is vastgelegd dat de dieren niet Helft kalverentransporten niet in ordelanger dan 19 uur onderweg mogen zijn. Zijn dieren langer onderweg, dan moeten ze op een controleplaats worden uitgeladen om 24 uur te rusten, te drinken en te eten.

Controles
De NVWA heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 35 langeafstandstransporten uit voornamelijk Ierland en Oost-Europese landen gecontroleerd. Hierbij voldeden 11 transporten aan de regels, 17 transporten waren niet in orde en 7 transporten zijn nog in onderzoek. Naast het overtreden van de transport- en rusttijden bleken enkele transporteurs het reisjournaal dat zij moeten bijhouden niet naar waarheid te hebben ingevuld. Eén transporteur ging in deze periode 5 keer achterelkaar in de fout. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie zal binnenkort een beslissing nemen over de vervolging van deze transporteur.

Bij de controles bleek ook dat vier transporteurs zich niet hielden aan de regel dat kalveren die bij elkaar in dezelfde vrachtwagen of aanhanger vervoerd worden, allemaal op hetzelfde adres uitgeladen moeten worden. Dit is belangrijk om verspreiding van besmettelijke dierziekten te voorkomen.

Maatregelen
In totaal heeft de NVWA 3 schriftelijke waarschuwingen, zeven processen-verbaal en zeven boeterapporten opgemaakt. De eerste boete voor het niet aandoen van een rustplaats is 1.500 euro. Overtredingen van de transport- en rusttijden worden elk met 500 euro beboet. Dit kan bij herhaling oplopen tot enkele duizenden euro’s, omdat boetes bij elkaar opgeteld kunnen worden.

De NVWA pakt naast transporteurs ook opdrachtgevers en organisatoren van veetransporten aan als blijkt dat zij opdracht hebben gegeven voor een transport wat in de praktijk niet binnen de regels uitgevoerd wordt. Deze opdrachtgevers kunnen dan ook een proces-verbaal of een boete krijgen. (Bron: NVWA/Foto: Partij voor de Dieren)

Volg TotaalTrans op Twitter