Havenwerkers houden cao-wake

719

ROTTERDAM – De vakbonden hebben 26 februari een eerste overleg met Rotterdam World Gateway (RWG) over het cao-conflict in de Rotterdamse haven. Havenwerkers worden dan opgeroepen naar een cao-wake te komen en stil te staan bij een cao voor RWG.

Havenwerkers voeren actie bij havendiner DeltalinqsSteve Biggs, vakbondsman bij DPW Southampton, spreekt de aanwezigen dan toe. Met deze cao-wake willen de vakbonden RWG duidelijk maken dat ze zich niet aan het lijntje laten houden. ‘We gaan voor een cao bij RWG en voor niets anders. Mocht RWG dat onverhoopt anders zien, dan volgen acties. Net zo lang tot het belang van een cao ze niet meer kan ontgaan.’

Niet welkom

Tijdens het overleg gaat het onder meer over het ondertekenen van een intentieverklaring om daadwerkelijk cao-onderhandelingen te starten. Het cao-overleg kan dan binnen veertien dagen worden afgerond. ‘Veel werk is al verricht. FNV havens stelt haar eigen delegatie vast, dus inclusief voorzitter Sectorraad Havens. ‘Maar RWG werpt alweer een obstakel op de weg naar een cao. Nu schrijven zij in een brief aan FNV Havens dat ze geen redenen zien voor de aanwezigheid van voorzitter van de Sectorraad Havens. Zijn zij nu helemaal gek geworden? Zouden ze de voorzitter van de Sectorraad van FNV Havens echt willen weigeren? Blijkbaar heeft RWG nog niet genoeg aandacht van ons gehad. Daarom roepen wij alle havenwerkers op om de komende twee weken RWG heel veel aandacht geven, als hun schepen in Rotterdam voor de kant liggen. De ITF-inspecteur zal de komende periode de RWG-gelieerde schepen gaan bezoeken en de kapiteins een brief namens de vakbonden overhandigen.’

Overleg

Op 17 februari begon het overleg tussen de vakbonden, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam om de mogelijke werkgelegenheidsproblematiek te analyseren en in kaart te brengen. Werkgevers en Havenbedrijf Rotterdam hebben hiervoor volgens de vakbonden niet meer nodig dan drie uurtjes. ‘Onze verwachting is dat zij stellen dat het probleem maar klein is, door met allerlei mooie vergezichten en bijbehorende groeicijfers te schermen. Wij laten ons niets meer op de mouw spelden. Onze delegatie heeft de opdracht om voor de totale populatie havenwerkers in de containersector (inclusief sjorsector-inhuur) de werkgelegenheidsproblematiek als gevolg van overcapaciteit en automatisering in kaart te brengen en oplossingen te bewerkstelligen. Gewoon een nieuw Masterplan met werkzekerheid voor alle leden die het aangaat. Als het probleem inderdaad niet groot is, dan kost het ook minder voor Havenbedrijf Rotterdam om het op te lossen. Wij willen uitbreiding van de senioren fitregelingen voor zover nodig en goede afspraken over nieuwe havenbanen voor havenwerkers.’

Intentieverklaring

De bonden hebben in het eerste overleg met RWG een intentieverklaring op tafel  gelegd:
Op 26 februari 2015 hebben Rotterdam World Gateway B.V. (verder te noemen RWG) en FNV Havens overleg gevoerd over de wenselijkheid om tot een cao voor de werknemers in dienst van RWG te komen. Partijen hebben geconcludeerd dat het in het belang van zowel RWG als haar werknemers is een cao met FNV Havens en CNV Vakmensen overeen te komen. Partijen zullen op zo kort mogelijke termijn dit overleg inhoudelijk voeren en gaan ervan uit dat binnen drie weken na heden de cao onderhandelingen zijn afgerond. (Bron: FNV Havens)

Lees ook:
RWG: ‘Onze medewerkers willen helemaal geen cao’
Havenwerkers voeren actie bij havendiner havenondernemers
Havenwerkers blijven in actie

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief