Havenwarmte naar kassen en huishoudens Zuid-Holland

739

ROTTERDAM – De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Rotterdam starten met de voorbereiding van het westelijke deel van de Warmterotonde. De Warmterotonde is een net van warmteleidingen die industrie in de haven, kassen en huishoudens in Zuid-Holland met elkaar verbindt.

Havenwarmte naar kassen en huishoudens Zuid-HollandHet net wordt verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse industrie. Op termijn kunnen ook andere duurzame warmtebronnen op de rotonde worden aangesloten. Inmiddels zijn 25 partijen aangesloten bij het project Warmterotonde.

Nog veel meer

Wethouder Pex Langenberg (haven en duurzaamheid) gemeente Rotterdam; ‘Stap voor stap bouwen we het warmtenet uit. Vorig jaar leverden we De Nieuwe Warmteweg over Zuid op. Nu de Leiding over Noord ook af is, is het hele stadsverwarmingsnet van Rotterdam aangesloten op restwarmte uit de haven. Daarmee verduurzamen we in één keer de warmtevoorziening voor een groot deel van Rotterdam. Maar onze industrie kan nog veel meer leveren.’

Westland

De volgende stap is wat gedeputeerde Govert Veldhuijzen betreft de levering van restwarmte uit de haven aan het Westland en de stedelijke gebieden van Delft en Den Haag. ‘Uiteindelijk moeten we met de Warmterotonde heel Zuid-Holland kunnen bereiken. Als we dat voor elkaar krijgen, worden zowel de haven als de glastuinbouw een stuk duurzamer. Bovendien levert de energiebesparing die daarmee gepaard gaat een bijdrage aan de concurrentiekracht van beide sectoren.’

Minder afhankelijk

De Warmterotonde zorgt voor minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals gas uit Groningen en Rusland en voorkomt de uitstoot van schadelijke stoffen. Naar verwachting bespaart het net een miljoen ton CO2 en draagt onder andere bij aan verbetering van de luchtkwaliteit, doordat minder stikstof wordt uitgestoten.
In deze eerste fase wordt onderzocht wat de beste manier is om de aanleg en exploitatie van de rotonde te organiseren. (Bron: Gemeente Rotterdam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief