Havenmeester Rotterdam maakt afspraken over snelle motorboten

483

(Rijks)havenmeester René de Vries van het Havenbedrijf Rotterdam heeft maandag afspraken gemaakt met vier bedrijven die vaartochten aanbieden met snelle motorboten op de rivier.

Het gaat om de bedrijven Dolphin Maritime Netherlands, Ron Meijer Marine Services, Stichting Offshore events en Wielders Management. De afspraken hebben Havenmeester Rotterdam maakt afspraken over snelle motorbotenvoornamelijk betrekking op de veiligheid en orde op het water want op de hoofdvaarwegen in Rotterdam geldt geen snelheidslimiet.

Beheersbaar
Steeds meer bedrijven zetten snelle motorboten in om beroepsmatig mensen te vermaken. Het gaat dan vooral om RHIB’s (Rigid Hulled Inflatable Boat). Het Havenbedrijf vindt het een goede zaak dat het havenwater ook wordt gebruikt voor recreatie. Daarom ondersteunt het ook activiteiten op het gebied van de cruisevaart voor zowel zee- als binnenvaart. Maar het wil wel de komst van de nieuwe vaarwatergebruikers beheersbaar houden en de veiligheid zo goed mogelijk waarborgen.
 
Afspraken snelle motorboten
De afspraken die gemaakt zijn, gaan vooral over de status van het vaartuig en de uitrusting, de bemanning en het vaargedrag. ‘Bemanning moet zich verantwoordelijk gedragen als goed vaarweggebruiker’, meldt de havenmeester. ‘Vaartuigen moeten bijvoorbeeld aan de goede zijde van het vaarwater varen en in geen geval hinder veroorzaken of andere vaarweggebruikers in gevaar brengen. Ook het gebruiken van hek- of boeggolven van binnenvaartschepen vanwege de spectaculaire gevolgen zijn uit den boze.’

Een jaar
De maatregelen gelden alleen voor de Rotterdamse hoofdvaarwegen, want recreatievaart is niet toegestaan in de havenbekkens.

De afspraken zijn gemaakt voor de duur van een jaar. Evaluatie moet uitwijzen of de ingeslagen weg zal worden voortgezet. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Volg TotaalTrans op Twitter