Havengeldkorting voor LNG tankers met Green Award

776

Rotterdam gaat zeegaande LNG-tankers die in het bezit zijn van het Green Award-certificaat belonen. Het Havenbedrijf geeft deze schepen zes procent korting op het havengeld als ze in Rotterdam arriveren. Sinds de opening van de Gate terminal in 2011 arriveren in Rotterdam LNG-tankers.

LNG tankerGreen Award is een certificaat dat door de onafhankelijke Green Award Foundation wordt uitgereikt aan schepen en rederijen die extra hebben geïnvesteerd in schip en bemanning en zodoende de milieuprestaties, veiligheid en kwaliteit hebben verbeterd. Op het verzoek van de markt en na voorbereiding van vele jaren begon de Green Award Foundation vorig jaar met het certificeren van LNG-tankers. Deze tankers vervoeren aardgas dat door een extreem lage temperatuur vloeibaar is gemaakt en zo op een veilige wijze wordt vervoerd. Inmiddels varen er 36 LNG-tankers rond met het certificaat van Green Award.

Het past in het beleid van het Havenbedrijf om duurzame scheepvaart te ondersteunen. Daarom beloonde het tot nu toe olietankers en binnenvaartschepen met Green Award. Ook stond het Havenbedrijf aan de basis van de ontwikkeling van de Environmental Ship Index, een index voor duurzame scheepvaart. Het afgelopen jaar stimuleerde het Havenbedrijf duurzame scheepvaart voor méér dan 2 miljoen euro.