Havenbedrijven Vlissingen gaan restwarmte met elkaar delen

532

Verschillende partijen in de haven van Vlissingen (het Sloegebied) gaan samenwerken om restwarmte opnieuw te gebruiken. Na onderzoek is gebleken dat de raffinaderij van Zeeland Refinery (Total/Lukoil) zeer bruikbare energie in de vorm van restwarmte beschikbaar heeft die nuttig kan worden toegepast bij de naastgelegen bedrijven Martens Havenontvangst installatie en Covra.

Om deze koppeling te realiseren en exploiteren is een apart bedrijf genaamd Sloewarmte opgericht waarin Zeeland Seaports , Evides Industriewater en Martens ieder voor een derde participeren.

Van gas naar restwarmte

De warmte wordt op 130 graden afgevangen bij Zeeland Refinery waarna deze door middel van pijpleidingen wordt getransporteerd naar Martens, die deze energie gebruikt om de ingezamelde afgewerkte olie (sludge) te verwerken tot schone bruikbare stookolie. Daarnaast wordt Havenbedrijven Vlissingen gaan restwarmte met elkaar delendeze warmtestroom door Covra gebruikt voor klimaatbeheersing in de opslagplaatsen voor nucleair afval, waarna het water is afgekoeld tot zeventig graden en kan worden hergebruikt door Zeeland Refinery als koelwater. Beide bedrijven schakelen over van de huidige gasgestookte boilers naar de duurzame restwarmte van Zeeland Refinery. Naast kostefficiency wordt hiermee het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 aanzienlijk verminderd. Alle partijen hebben hiervoor langlopende leverings- en afname overeenkomsten getekend, waardoor het mogelijk is geworden deze koppeling tot stand te brengen.

Green deal

Deze koppeling is een van de drie restwarmte initiatieven in de Green Deal Zeeland die de Provincie Zeeland en Zeeland Seaports hebben gesloten met het Ministerie van Economische Zaken. De Rijksoverheid ondersteunt het initiatief met een bijdrage van € 1,5 miljoen.  Ook de Provincie Zeeland heeft financieel bijgedragen om deze koppeling tot stand te brengen. Naar verwachting wordt in de loop van dit jaar ook nog een 2e Green Deal Zeeland project afgerond in de Kanaalzone, het havengebied van Terneuzen. Ook daar zal het gaan om gebruik van restwarmte als energiebron voor andere industriële bedrijven.

Het  project is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking van de betrokken bedrijven en van Evides Industriewater, Impuls Zeeland, Zeeland Seaports en Provincie Zeeland. (Bron: Zeeland Seaports)

Bekijk alle foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek in het Oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief