Havenbedrijf wil ambiteuzer CO2-reductieplan van IMO

735

ROTTERDAM Het Havenbedrijf Rotterdam roept het Europees Parlement op de druk op de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) op te voeren om tot een ambitieus wereldwijd CO2-reductieplan voor zeevaart te komen. Gelet op de recente plannen mogen maatregelen hiertoe pas op zijn vroegst in 2023 worden verwacht. ‘Veel te laat. De plannen zijn niet uitdagend genoeg’, vindt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf.

Hij doet zijn uitspraak aan de vooravond van de stemming van de Milieucommissie van het Europees Parlement over de revisie van de EU ETS richtlijn. Deze richtlijn – die streeft naar een afname van de uitstoot van CO2 door deze te beprijzen en het aantal beschikbare rechten jaarlijks te laten afnemen – omvat veel Europese sectoren, maar geen zeevaart. Het Havenbedrijf is er voorstander van om de scheepvaart in 2023 op te nemen in de EU ETS indien de maatregelen die dan door de sector zijn genomen niet voldoende zijn om te komen tot een CO2-reductie.

Concrete plannen
Het Havenbedrijf reageert hiermee op besluiten over een stappenplan voor CO2-reductie in de scheepvaart. Die zijn genomen tijdens de 70e vergadering van de Marine Environment Protection Committee van IMO eind oktober. Het Havenbedrijf Rotterdam roept de Europese lidstaten en organisaties op om de druk op IMO hoog te houden. Het pleit voor concrete plannen die een reductiedoelstelling bevatten voor de scheepvaart en op basis waarvan in 2018 ook gestart kan worden met de implementatie van korte en middellange termijn maatregelen. ‘Plannen voor CO2-reductie moeten in een breed internationaal verband worden genomen. We zijn bereid om een ondersteunende bijdrage aan de implementatie van internationale maatregelen te leveren, bijvoorbeeld via de Environmental Ship Index’, aldus Castelein.

Energietransitie
De opstelling van Havenbedrijf Rotterdam past in het streven om koploper te willen zijn in de energietransitie om de doelstellingen van Parijs te realiseren. Door te investeren in digitalisering, schonere en CO2-arme brandstoffen en multimodale achterlandverbindingen is verbetering van de energie-efficiency en verdere reductie van CO2-uitstoot in de gehele logistieke keten mogelijk. Dit vereist dat ook de mondiale zeevaart haar ‘fair share’ levert. Het Havenbedrijf vindt dat Europa hier een leidende rol in moet spelen.