Havenbedrijf verheugd over Keyrailbesluit

672
Chloortransport niet volgens de regels door Amersfoort

mansveldReactie aandeelhouders Keyrail (Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam en Prorail) op de voornemens van de staatssecretaris Mansveld aangaande het goederenvervoer per spoor.

  1. De aandeelhouders zijn verheugd over het besluit van I&M om de taak en verantwoordelijkheid van Keyrail te verbreden van uitsluitend marktontwikkelaar en ketenregisseur op de Betuweroute tot de ketenregisseur en hét loket voor het spoorgoederenvervoer in heel Nederland. Deze duidelijkheid verhoogt de service naar marktpartijen en stelt Keyrail in staat om het goederenvervoer per spoor een aantrekkelijke modaliteit te maken die een groeiend aandeel moet gaan uitmaken van de stromen van en naar de mainports.
  2. De aandeelhouders vinden het een goede zaak dat Keyrail zijn rol en functie bij het verder ontwikkelen van het goederenspoorvervoer kan voorzetten; de bereikte resultaten in de afgelopen vijf jaar en haar bekendheid en vertrouwen bij marktpartijen, overheden en organisaties rechtvaardigen om door te werken, of zoals de Britten zeggen; never change a winning team. De aandeelhouders zien hierin ook erkenning van de ervaring/kennis/naam die Keyrail in markt en in internationale contacten heeft opgebouwd.
  3. De aandeelhouders onderschrijven het voorstel van de staatssecretaris om in de concessie-overeenkomst van ProRail en daarnaast in bestuurlijke afspraken tussen I&M en de aandeelhouders van Keyrail de positie en noodzakelijke instrumenten van Keyrail uit te werken om haar rol als enig loket en ketenregisseur voor het goederenvervoer in heel Nederland succesvol te kunnen laten vervullen.