Havenbedrijf Rotterdam sponsort wetenschap om haven te innoveren

621

De Duitser Thomas Schreiter en de Indiase Poonam Taneja, twee onderzoekers aan de TU Delft, promoveren deze week. Zij kregen steun van het Havenbedrijf Rotterdam.

havenrotterdamOp 18 promoveert Poonam Taneja op het proefschrift The Flexible Port. Flexibiliteit helpt aanpassingen van een haven aan een breed scala van exogene ontwikkelingen. Een flexibele haven kan relatief eenvoudig aangepast worden om ook kosteneffectief te kunnen functioneren onder andere, nieuwe of veranderende eisen. Het gaat om een adaptieve benadering om voor havens masterplannen te maken en infrastructuur te ontwerpen die de komende jaren gebruikt kan worden. We moeten flexibiliteit inbouwen zodat latere generaties deze infrastructuur kunnen aanpassen aan hun eigen behoeften.

Thomas Schreiter
Op 19 maart promoveert Thomas Schreiter op het verkeersmodel BosHBR (beslis ondersteunend systeem Havenbedrijf). Dit model lijkt een doorbraak te zijn voor proactief verkeersmanagement omdat daarmee voorspellingen kunnen worden gemaakt van de verkeerssituatie over één uur later. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de verschillen in voertuiggedrag tussen personen- en vrachtauto’s. Daardoor  kunnen verkeerscentrales het verkeer in de Rotterdamse haven tijdig informeren en sturen met betere en afzonderlijke adviezen aan vrachtwagenchauffeurs  en automobilisten.

Het Havenbedrijf houdt zich intensief bezig met verkeersmanagement en strategische planning In 2011 nog publiceerde het de ‘Havenvisie 2030’. Het besteedt tevens veel aandacht aan het bereikbaar houden van de haven door onder andere de oprichting van de Verkeersonderneming, de promotie van bedrijfsvervoer, het meten van vervoerstromen (o.a. door gebruik van bluetooth), het contractueel stimuleren van het gebruik van binnenvaart en trein ter ontlasting van de vrachtwagen.

Een miljoen
Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt het wetenschappelijk onderwijs dit jaar met meer dan één miljoen euro. Dat doet het omdat het via innovatie de haven van Rotterdam veiliger, schoner en bereikbaarder wil maken.

Het Havenbedrijf werkt samen met de Erasmus Universiteit (SmartPort) en met de Technische Universiteit Delft (Port Research Centre) om met name innovaties te ontwikkelen en toe te passen die aantrekkelijk zijn voor de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf financiert tien zogeheten ‘havenhoogleraren’ in diverse disciplines. Zij initiëren haven gerelateerd wetenschappelijk onderzoek door promovendi en geven studenten haven gerelateerd onderwijs. Daarnaast maken zij wetenschappelijke kennis toepasbaar voor het havenbedrijfsleven in lezingen en andersom vertalen ze actuele vraagstukken uit de praktijk naar wetenschappelijke onderzoeksvragen.