Havenbedrijf R’dam kan invoer Noordpoololie niet stoppen

475

Het Havenbedrijf Rotterdam kan de invoer van arctische olie niet verbieden. Het Havenbedrijf reageert hiermee op een oproep van Greenpeace een klacht bij het Havenbedrijf in te dienen om de aandacht te vestigen op de boringen naar Noordpoololie.

Het Havenbedrijf zegt geen eigen beleid te voeren waar het tot de haven toelaten van goederen betreft. ‘Wij volgen daarin de (inter)nationale wet- en regelgeving. Het ontbreekt aan een juridische grond om lokaal de invoer van specifieke goederen zoals Noordpoololie te verbieden en hierop handhaving toe te passen.’

Aantal decennia nodig
Diverse reacties gaan volgens het Havenbedrijf verder dan de arctische olie en roepen op tot een snel afscheid nemen van fossiele energiebronnen zoals kolen en olie. ‘Wij begrijpen het ongeduld maar de transitie van fossiele naar niet-fossiele energie neemt minimaal een aantal decennia in beslag. Gedurende deze Havenbedrijf Rotterdam kan invoer Noordpoololie niet verbiedentransitie zijn én fossiele energie én energiebesparing én alle vormen van duurzame energie (wind, zon, biobrandstoffen) én CO2 opslag nodig.’

Minder emissies
Het Havenbedrijf Rotterdam meldt samen met de havenbedrijven in te zetten op efficiency en emissiereductie. ‘Zo werken wij samen met bedrijven in het havengebied aan het Deltaplan Energie-Infrastructuur. Het afvangen en opslaan van CO2 is noodzakelijk als transitiemaatregel om klimaatverandering te voorkomen. Grootschalige afvang vraagt echter een hogere CO2-prijs en verbetering van het emissiehandelssysteem. De Europese Unie werkt hieraan en blijft, evenals wij en de betrokken overheden, inzetten op steun van het eerste Europese afvang- en opslagproject op de Maasvlakte. Inmiddels gebruiken we in de haven van Rotterdam volop windenergie. De afspraak is om deze vorm van energie uit te breiden van 150MW naar minstens 300MW.’

Ook zet het Havenbedrijf Rotterdam al jaren in op de ‘biobased economy’. ‘Door in gesprek te zijn met vele nieuwe bedrijven op dit gebied, die wij ook met elkaar in contact brengen, zetten wij daar waar mogelijk in op versnelling van deze ontwikkeling.’ (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Lees ook:
Greenpeace voert in IJmuiden actie tegen Noordpoololie
Kamp wil exploitatie en vervoer Noordpoololie niet verbieden
Nederland kan aanvoer van Noordpoololie niet voorkomen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief