Havenbedrijf Rotterdam investeert meer dan ze verdient

668

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) heeft in 2012 ruim 625 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is meer dan de inkomsten (615 miljoen euro) in dat jaar. Het resultaat steeg met 17% naar 228 miljoen euro. Zowel de inkomsten uit de verhuur van terreinen als het zeehavengeld namen toe. De bedrijfslasten daalden licht door beheersing van de kosten.

Vanwege de goede cijfers, kan het havenbedrijf volgens financieel directeur Paul Smits onverkort doorgaan met investeren in de haven. Toch ligt het totale investeringsvolume de komende jaren aanzienlijk lager nu de werkzaamheden voor de aanleg van de eerste fase van Maasvlakte 2 over hun top heen zijn. ‘De financiële positie van het haven3Havenbedrijf ontwikkelt zich positief. Een solide financiële positie is van belang om de grote investeringsambities voor de Rotterdamse haven te realiseren. Dat is van groot belang voor de ontwikkeling van de mainport op lange termijn. Tegelijkertijd biedt het de ruimte om het dividend aan de aandeelhouders te verhogen. Met de klanten hebben we eind vorig jaar al afgesproken de havengelden te verlagen tot onder het niveau van 2008. Zo vaart iedereen wel bij de gunstige ontwikkeling.’

Inkomsten
De twee belangrijkste inkomstenbronnen van het Havenbedrijf zijn de verhuur van terreinen en het zeehavengeld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven. De inkomsten uit de verhuur van gronden stegen met € 24,8 miljoen (+9,3%) tot € 291,7 miljoen. Oorzaken hiervoor zijn met name de uitgifte van terreinen op Maasvlakte 2, de prijsindexatie van lopende contracten en verlenging van een aantal contracten tegen meer marktconforme prijzen. De havengelden stegen met € 1,9 miljoen (+0,6%) tot € 307,3 miljoen. Daarmee hielden de havengelden geen gelijke tred met de toename van de overslag (+1,6%). Dat komt omdat het Havenbedrijf in 2012 meer korting gaf op het havengeld dan het jaar ervoor. Ook in 2013 worden forse kortingen gegeven. De tarieven liggen nu onder het niveau van 2008.
In totaal namen de bedrijfsopbrengsten toe met 4,6% tot € 615,3 miljoen, € 27,2 miljoen meer dan in 2011.

De bedrijfslasten daalden licht. De operationele lasten daalden € 1,9 miljoen, terwijl de afschrijvingen € 1,2 miljoen toenamen. Het resultaat uit deelnemingen bedraagt in 2012 € 7 miljoen, met name dankzij de succesvolle deelnemingen in de haven van Sohar (Oman).

Verwachting
Het Havenbedrijf is gematigd positief over de ontwikkeling in 2013 en verwacht een toename van de overslag met 1 à 2%. Het netto resultaat over 2013 zal zich naar verwachting positief blijven ontwikkelen door licht stijgende opbrengsten en gelijkblijvende lasten.

Het Havenbedrijf keert over 2012 in totaal € 85,6 miljoen als dividend uit aan haar aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70%) en de Staat (30%). De gemeente ontvangt € 60,6 miljoen, € 25 miljoen gaat naar de Staat. Vorige maand maakte het Havenbedrijf bekend dat het € 290 miljoen terugstort van de Rijksbijdrage voor de aanleg van Maasvlakte 2. De gunstige financiële ontwikkeling maakt het mogelijk dit acht jaar eerder te doen dan in 2005 afgesproken.