Havenbedrijf Rotterdam en IBM bouwen ‘connected’ haven

2666
De eerste stap wordt het verzamelen van hydro- en meteogegevens, zoals waterstanden, zoutgehalte, windsnelheid, zicht en stroming. (Illustratie Havenbedrijf Rotterdam)

ROTTERDAM Het Havenbedrijf Rotterdam en IBM zijn een samenwerking aangegaan om de haven verregaand te digitaliseren en een Internet of Things-platform te ontwikkelen. Zo moet niet alleen de haven toekomstbestendig worden gemaakt, onder meer voor het varen met autonome schepen, maar moeten ook de wachttijden worden verminderd.

Via het cloudplatform gaat het Havenbedrijf de data, afkomstig van tal van sensoren, verzamelen en verwerken. Het initiatief moet het 42 kilometer grote havengebied voorbereiden op autonome scheepvaart. Een eerste stap is het ontwikkelen van een dashboard dat realtime sensordata met informatie over het water en het weer samenbrengt en verwerkt. Dit moet het transportmanagement veiliger en efficiënter maken.

Sensoren
Het Internet of Things refereert aan de situatie waar semi-intelligente voorwerpen zelfstandig met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen over het internet. In de Rotterdamse haven gaat het dan onder andere om kademuren, meerpalen en wegen. De sensoren die hierop en in verwerkt zijn, sturen op continue basis meetgegevens naar het te ontwikkelen platform. De eerste stap wordt het verzamelen van hydro- en meteogegevens, zoals waterstanden, zoutgehalte, windsnelheid, zicht en stroming. Vanaf maart 2018 is deze informatie actueel beschikbaar via het platform zodat het Havenbedrijf nog beter haar kerntaak van het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart kan uitvoeren. Ook voor het duurzaam ontwikkelen, beheren en exploiteren van de haven levert dit bijzonder belangrijke input op.

Minder wachten
IBM’s cloud- en Internet of Things-technologie gaat alle data analyseren en vertalen in relevante inzichten voor de Rotterdamse haven. Het platform moet de haven helpen wachttijden te verminderen, aanleg-, laad-, en vertrektijden te optimaliseren. Dankzij de technologie van IBM zal de Rotterdamse haven bijvoorbeeld kunnen voorspellen, afhankelijk van het waterniveau, wat het beste tijdstip is om aan te meren en te vertrekken, terwijl het een maximale lading garandeert.

Smartest port
‘In Rotterdam willen we de ‘smartest port’ ter wereld zijn’, vertelt Paul Smits, chief financial officer van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Het is daarbij essentieel dat we de big data die in de haven beschikbaar is, inzetten om tot een zo veilig en efficiënt mogelijke logistieke keten te komen. Dankzij realtime informatie over infrastructuur, water, lucht, et cetera kunnen we de dienstverlening aan onze klanten enorm verbeteren. Ook voor autonome scheepvaart hebben we slimme infrastructuur nodig.’

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert de komende jaren tientallen miljoenen euro’s in dit project. Deze investering past binnen de ambitie om met digitalisering en data de concurrentiepositie van de haven verder te versterken. Het platform wordt ontwikkeld op basis van IBM’s cloud- en Internet of Things-technologie. Bij het project zijn ook Cisco en Axians betrokken.