Havenbedrijf R’dam verwijdert onderwaterdam in Botlek

654

Havenbedrijf Rotterdam is begonnen met het verwijderen van de Doorn, een onderwaterdam bij de entree van de Botlek (bij havennummer 4030). In totaal baggert de aannemerscombinatie Boskalis/Van Oord circa 500.000 m3 uit de monding van de Botlek. Eind 2014 moet de onderwaterdam verwijderd zijn.

De maatregel past in het beleid van het Havenbedrijf om bestaande havengebieden in de Rotterdamse haven blijvend te ontwikkelen. Daarin investeert het de komende vijf jaar een half miljard euro.

Havenbedrijf verwijdert onderwaterdam in BotlekMakkelijker manoeuvreren

De entree van de Botlek is één van de drukste vaargebieden van de Rotterdamse haven. Door het weghalen van de Doorn verbetert de nautische bereikbaarheid voor het Botlekgebied voor met name diepstekende schepen. Dat is belangrijk in verband met de schaalvergroting in de scheepvaart.

De manoeuvre die diepstekende schepen moeten maken om in de Botlek te arriveren, kan alleen worden uitgevoerd bij zeer lage stroomsnelheden (circa een half uur per getij). Dat komt door een onderwaterdam die bij de uitgraving van dit havengebied in de jaren vijftig is blijven liggen om het dichtslibben van de Botlekhavens tegen te gaan. Door het weghalen van de dam kan een verruiming van de getijpoort voor diepstekende schepen plaatsvinden. Daardoor kan de capaciteit worden vergroot van één naar drie schepen per getij. Bovendien kan de maximaal toelaatbare diepgang dan worden vergroot met maximaal een halve meter tot 12,5 meter. In de nieuwe situatie kunnen alle schepen veel vlotter en veiliger de Botlekhavens bereiken. De mogelijke effecten op extra aanslibbing zal de komende jaren nauwlettend worden gevolgd.

Revitaliseren

Het Havenbedrijf investeert de komende vijf jaar een half miljard in de revitalisering van bestaande havengebieden Europoort en Botlek. Om de Botlek aantrekkelijk te houden is het belangrijk dat ook de nautische bereikbaarheid van dit gebied verbetert. Het weghalen van de Doorn is op de korte termijn de belangrijkste maatregel. In nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Deltaprogramma, de Waterschappen, havenwerkgeversorganisatie Deltalinqs en het havenbedrijfsleven onderzoekt het Havenbedrijf de gevolgen van een mogelijke verdieping van de Nieuwe Waterweg en het Scheur. Hierdoor kan de nautische bereikbaarheid van de Botlek verder verbeteren. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief