Havenbedrijf meet wind op Wilhelminapier

715

Het Havenbedrijf Rotterdam is begonnen met het meten van de wind rondom de Cruiseterminal Rotterdam. Daartoe heeft het ultrasone anemometers (windmeters) geplaatst op de Wilhelminapier.

Zowel de gebouwen op de pier als de cruiseschepen aan de kade worden steeds groter en hoger en beïnvloeden daardoor de wind. Het Havenbedrijf wil weten wat de gevolgen hiervan zijn voor de scheepvaart en de afmeervoorzieningen (bolders).

Havenbedrijf meet wind Het plaatsen van de meters past in het streven van het Havenbedrijf om met behulp van innovatie en moderne middelen de veiligheid in stand te houden cq te verbeteren. ‘Het meten van de wind is onderdeel van een studie om de heersende wind bij één referentiemeetstation – de windmeter op het World Port Center – te vertalen naar de gelijktijdig heersende windcondities rondom de Wilhelminakade en de gelijktijdige windbelastingen op de schepen’, legt projectleider Herm-Jan van Wijhe uit. ‘Eerder onderzoek van de onderzoeksgroep van de TU Eindhoven voor het Havenbedrijf in het westelijk havengebied  heeft aangetoond dat er een unieke relatie bestaat tussen het macro-windklimaat op een referentiemeetstation enerzijds en het micro-windklimaat op specifieke posities anderzijds.’
 
Cruisevaart
Cruiseschepen hebben zeer grote oppervlaktes die blootgesteld zijn aan de windstroming over het havengebied. De gebouwde omgeving bij de Wilhelminakade wordt gekenmerkt door hoogbouw als Montevideo, de KPN-toren, New Orleans, De Rotterdam en het World Port Center. Andere gebouwen zoals het Peter Stuyvesant gebouw, Chicago en San Francisco staan nog in planning. Het is bekend dat hoogbouw aanleiding geeft tot zeer sterke windgradiënten, met lokaal sterke versnellingen en vertragingen in het windveld.

De combinatie van grote schepen met grote windvangende oppervlakken die varen en afgemeerd worden nabij een concentratie van hoogbouwtorens genereert een bijzonder complexe situatie waarin windvelden elkaar beïnvloeden en aanzienlijk kunnen versterken. Dit kan leiden tot een grotere belasting op de schepen en dus tot grotere krachten op de bolders op de kade. Het Havenbedrijf vindt  het dus belangrijk om de te verwachten windvelden en windbelastingen op de schepen in kaart te brengen. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter