Havenbedrijf Amsterdam start een proef met Google Glass

674

AMSTERDAM – Havenbedrijf Amsterdam is een proef gestart met smart eyewear technologie in samenwerking met internationale studenten van de Hogeschool van Amsterdam. De studenten gaan met behulp van smart eyewear technologie en beeldherkenning onderzoeken of het onderhoudsproces van de openbare ruimte van het havengebied verder kan worden verbeterd.

Havenbedrijf Amsterdam start proef met Google Glass Op dit moment wordt de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte in de Amsterdamse haven gemeten door de feitelijke situatie te vergelijken met het kwaliteitsniveau dat met onderhoudspartijen is afgesproken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om hoeveel zwerfvuil er op de grond ligt of hoeveel graffiti er op een object zit. Verschillende kwaliteitsniveau’s zijn vastgelegd in voorbeeldfoto’s die in een beeldbank zijn opgenomen. Komt de werkelijke situatie niet overeen met de afgesproken situatie dan volgt er een actie. Een bijbehorende app geeft informatie over de werkelijke situatie en stuurt deze door naar de betreffende onderhoudspartij.

Vijf maanden

Het project loopt vijf maanden. In deze tijd wil het studententeam de smart eyewear, waarvan Google Glass het bekendste voorbeeld is, integreren in het onderhoudsproces om de inspecties verder te verbeteren. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om bepaalde geografische informatie, zoals de locatie van verschillende objecten in het havengebied, samen te voegen in de smart eyewear.

Een ander onderdeel van het project is het integreren van automatische beeldherkenning van beelden die worden gemaakt met de slimme bril. Het team wil een systeem ontwikkelen om zo automatisch problematische objecten en situaties in de omgeving te herkennen. Zo zou het herkennen van vervormde, vuile, of fout geplaatste verkeersborden een mogelijke toepassing zijn van dit systeem. Op deze manier kan Havenbedrijf Amsterdam eenvoudiger het havengebied veilig en schoon houden. (Bron: Haven Amsterdam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief