Haven van Gent slaat in 2013 2,6% minder goederen over

513

De haven van Gent heeft in 2013 met 48,2 miljoen ton 2,6% minder overgeslagen dan in 2012. De overslag via zeevaart deed het beter dan de overslag via binnenvaart.

De goederenoverslag via zeevaart daalde met 1,3% tot 25,9 miljoen ton. De overslag via binnenvaart kende een daling van 4% en klokte af op 22,2 miljoen ton. Het Havenbedrijf van Gent verklaart de iets minder overslag in de zeevaart en een daling van de overslag in de binnenvaart door een staking en fluctuerende markten.

De volumedaling via zeevaart is eveneens voornamelijk zichtbaar in de verminderde trans-Atlantische overslag (de deepsea). Shortsea shipping – zeevaart langs de Europese kusten en op de Middellandse Zee – kende ook in 2013 een kleine stijging en neemt net meer dan twee derde van de overslag via zeevaart op zich.

Minder schepen
Met 2.948 zeeschepen telt de haven er 177 minder dan in 2012. In de binnenvaart kwam het aantal schepen op 15.193 uit, maar liefst 903 minder dan het jaar ervoor. De Haven van Gent slaat in 2013 2,6% minder goederen overwereldwijde schaalvergroting is niet enkel zichtbaar in de zeevaart maar, meer nog, ook in de binnenvaart. Er komen dan wel minder schepen de haven binnen, gemiddeld vervoeren ze meer tonnen goederen. Ook het voorbije jaar toont dus aan dat de tweede, grote nieuwe zeesluis in het Nederlandse Terneuzen broodnodig is voor de verdere ontwikkeling van de haven en de bedrijven.

Zweden, Rusland en Brazilië
Voor het derde jaar op rij is Zweden de belangrijkste handelspartner voor de Gentse haven dankzij het ro/ro-verkeer (3 miljoen ton). Rusland blijft, voor het vijfde jaar op rij, met voornamelijk de overslag van staal op de tweede plaats (2,3 miljoen ton). De derde plaats wordt ingenomen door Brazilië met onder meer ijzererts en fruitsap (2 miljoen ton).

De Verenigde Staten bezet met de overslag van steenkool en houtpellets de vierde plaats. Plaats vijf wordt ingenomen door, nieuw, Letland. Dit heeft te maken met de overslag van en handel in steenkool – onder meer uit Rusland – dat vervolgens wordt doorgevoerd. Op zes staat Noorwegen (ijzererts), gevolgd door Canada (ijzererts) op zeven. De achtste plaats wordt ingenomen door Groot-Brittannië (onder andere plaatstaal), de negende door Oekraïne (antraciet en raapzaad) en tiende is Australië (raapzaad).

Drogebulkhaven
In 2013 zag Gent bij de overslag via zeevaart een toename van vooral ruwe mineralen en bouwmaterialen (zand), van meststoffen en van ertsen. De landbouwproducten (graan), chemische producten en voedingsproducten kenden een daling.

Gent ziet haar positie als drogebulkhaven herbevestigd. Meer nog, Gent is momenteel de grootste drogebulkhaven van het land. Ingedeeld volgens cargotype via zeevaart neemt de droge bulk 16,4 miljoen ton in (63%). Nog opvallend: de ro/ro-overslag stijgt met 16% tot 2 miljoen ton.

Tariefsverhoging
Begin 2013 vermoedde het Havenbedrijf dat de haven een moeilijk jaar zou tegemoet gaan. De eerste jaarhelft presenteerde zich met een verlies van 6% voor de totale overslag. Het Havenbedrijf hield dan ook zijn hart vast. Gedurende het derde en het vierde kwartaal ging de totale goederenoverslag er opnieuw op vooruit, vooral dankzij de activiteiten van de klassieke sectoren van droge bulk en ro/ro. Begin 2014 hoopt het Havenbedrijf Gent op een vervolg van het elan van de voorbije zes maanden.

Het Havenbedrijf voert alvast een bescheiden verhoging van de tarieven voor concessies en havengelden door. Met een toename van 1% blijft het onder het cijfer van de indexering en marktconform met de havens in de regio. (Bron: Haven Gent)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter