Haven van Antwerpen op weg naar nieuw recordjaar

666

ANTWERPEN De haven van Antwerpen heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 108.317.922 ton goederen behandeld. Dat is 3,6% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

De containertrafiek in TEU ging er met een stijging van 4,4% flink op vooruit en ook in de overslag van vloeibaar massagoed werd 8,4% meer behandeling genoteerd waarmee dit segment opnieuw zijn positie van sterke groeier in de Antwerpse haven bevestigt.
Het eerste halfjaar liepen ook beduidend meer ultra large container schepen Antwerpen aan. Stond de teller na de eerste zes maanden van 2015 nog op 146, dan werden er tijdens dezelfde periode van dit jaar 242 aanlopen geregistreerd (+66%). Vooral in de categorie +13.000 TEU was de stijging met +78% zonder meer spectaculair te noemen.

Containers en breakbulk
De containertrafiek steeg tijdens de eerste zes maanden met 3,9 procent en klokte af op 59.762.977 ton. Dit komt overeen met 5.047.468 behandelde TEU (+4,4%).
Het roro-verkeer ging er op achteruit: 3,7% tot 2.347.444 ton. Het aantal behandelde auto’s zat wel in de lift: +1,3% tot 620.332 stuks. De behandeling van conventioneel stukgoed zakte terug tot 4.752.222 ton (1,7%), ondanks een toegenomen behandeling van staal (+12,3% tot 3.748.613 ton). De behandeling van fruit bleef stabiel, al noteerde de haven meer behandeling van gecontaineriseerd fruit. De teruglopen behandeling van papier en pulp drukten dan weer op de overslagcijfers.

Vloeibaar massagoed
De overslag van vloeibaar massagoed steeg de eerste zes maanden van dit jaar met +8,4% tot 35.403.953 ton. Voor de behandeling van aardoliederivaten werd het eerste halfjaar van dit jaar 26.190.485 ton genoteerd, een stijging van 13,9%.
De toegenomen aanwezigheid van de vloeibare tankopslag in Antwerpen versterkt de positie van het petrochemische complex. Antwerpen dankt haar aantrekkelijkheid voor internationale investeerders aan haar zeer centrale ligging in Europa en de sterke concentratie aan chemiebedrijven, gekoppeld aan de beschikbaarheid van goed geschoolde werknemers.

Droog massagoed
De behandeling van droog massagoed klokte af op 6.051.326 ton, wat een daling van 14,7% inhoudt ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De dalende vraag naar kolen zette zich ook het afgelopen kwartaal verder wat zich de voorbije zes maanden vertaalde in een negatief resultaat voor dit goederensegment: 55,0% tot 372.714 ton. Ook de gedaalde overslag van ertsen (18,9% tot 996.034 ton) duwde het halfjaarresultaat van het droog massagoed in de min.