Haven Rotterdam zet in op transshipment van containers

890

ROTTERDAM – De haven van Rotterdam wil het aantal transshipment containers verhogen. Daarom verhoogt het Havenbedrijf de korting voor zo’n containers de komende drie jaar stapsgewijs van 1,65 naar vijf euro per container. Het havengeld voor zo’n container is gemiddeld ongeveer 8 euro.

Transshipment containers gaan, nadat ze per zeeschip zijn aangekomen, vanaf de terminal direct over zee verder naar een andere Europese haven. Met de korting wil het Havenbedrijf de markt verleiden fors meer transshipmentlading via Rotterdam te verschepen. Daarbij krijgen containerschepen een extra stimulans om per keer dat ze naar Europa komen Rotterdam twee keer aan te lopen. Bij zo’n tweede bezoek door deepsea (intercontinentaal varende) containerschepen is het tarief voor het scheepsdeel 25% van het normale tarief. ‘Dit stimuleert dat de allergrootste, zwaar beladen containerschepen bij aankomst in Noordwest-Europa eerst Rotterdam aandoen om een deel van hun lading te lossen, dan in enkele andere havens afmeren en voor vertrek naar Azië nog een keer naar Rotterdam komen om maximaal beladen Europa te verlaten.’

Haven van Rotterdam is Port of the Year 2013Voor feeder containers blijft de bestaande transshipmentkorting van 2,50 euro per container de komende drie jaar bestaan.

Haventarieven

De haventarieven in Rotterdam stijgen de komende drie jaar met de helft van het inflatiepercentage, met een maximum van 1% per jaar. Voor 2015 betekent dit concreet dat de tarieven die bezoekende zeeschepen in Rotterdam betalen met 1% geïndexeerd worden. ‘Voor het eerst zijn de havengeldtarieven voor een periode langer dan één jaar vastgelegd zodat bedrijven weten waar ze de komende jaren aan toe zijn. Dit heeft het Havenbedrijf Rotterdam besloten na constructief overleg met, en met instemming van, het havenbedrijfsleven.’

Raffinage sector

De tarieven voor tankers met ruwe olie blijven de komende drie jaar elk jaar 1,5% onder de indexatie. Dit betekent dat het tarief in 2015 0,5% daalt. Hiermee komt het Havenbedrijf tegemoet aan de raffinagesector die structureel onder forse druk staat door de sterke concurrentie op de wereldmarkt.

NOx-uitstoot

De bestaande korting voor schone schepen, de Environmental Ship Index (ESI), wordt voortgezet. Schepen die op de index 31 punten scoren krijgen al een korting van 10% op het scheepsdeel van het zeehavengeldtarief. Die korting wordt verdubbeld als schepen relatief weinig stikstof uitstoten. Hiervoor moet een schip volgens de ESI minimaal 31 punten scoren op het onderdeel NOx-uitstoot. Deze korting past naadloos in het akkoord dat het Havenbedrijf, Deltalinqs en zes natuur- en milieuorganisaties recent sloten om de stikstofdepositie in het Rijnmondgebied terug te dringen.

Spoor

Vorig jaar spraken Deltalinqs en het Havenbedrijf af om zo’n twee miljoen euro gericht te besteden om het vervoer per spoor te stimuleren. Onder de noemer ‘Railincubator’ wordt een bijdrage in de aanloopkosten van nieuwe spoorverbindingen beschikbaar gesteld. Afgesproken is om dit ook de komende jaren door te zetten om op deze manier het ‘spoorproduct’ van Rotterdam te versterken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de containersector maar ook naar stimulering van transport van massagoed per spoor.

Havengeld

Havengeld is één van de inkomstenposten van het Havenbedrijf en wordt in rekening gebracht aan de rederijen die Rotterdam aandoen. In 2013 ontving het Havenbedrijf  288 miljoen euro aan zeehavengeld en veertien miljoen euro aan binnenhavengeld. De andere grote inkomstenbron van het Havenbedrijf is met € 321 miljoen de verhuur en erfpacht van terreinen. (Bron: Haven Rotterdam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief