Haven Rotterdam wil gelijk speelveld voor zeehavens

533

Het Havenbedrijf Rotterdam wil dat de Europese Commissie gaat zorgen voor een gelijk speelveld voor Europese Zeehavens. Het Havenbedrijf dringt er op aan dat het Rijk via haar kanalen dezelfde boodschap laat weten aan de Commissie. Het Havenbedrijf verwacht geen financiële steun van de Nederlandse overheid zoals de havens in de buurlanden die krijgen.

‘Enerzijds is het niet reëel om dat te vragen omdat het Rijk het geld er niet voor heeft’, zegt president-directeur Allard Castelein in een reactie op het vandaag door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepubliceerde onderzoek ‘Level playing field’. ‘Anderzijds is het in een Europa zonder grenzen niet wenselijk dat overheden allemaal hun eigen havens subsidiëren. Vrij verkeer van goederen en diensten op een gelijk speelveld is de hoeksteen van een sterke Europese economie.’

Eén miljoen minder
De haven van Rotterdam loopt volgens het onderzoek jaarlijks bijna één miljoen TEU aan containers mis doordat havens in Duitsland en Vlaanderen financiële steun krijgen van hun Haven Rotterdam wil gelijk speelveld voor Europese zeehavensoverheden. ‘Het Havenbedrijf Rotterdam financiert investeringen in haveninfrastructuur zelf, terwijl de overheden in Vlaanderen en Duitsland meebetalen of de verliezen van hun havenbeheerders bijpassen. Dat leidt tot verstoring van de markt waardoor de terminals in Rotterdam lading verliezen aan hun concurrenten in met name Hamburg en Antwerpen.’

Zeven procent
In het door RHV-Erasmus Universiteit en Ecorys in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerde onderzoek wordt becijferd dat Rotterdam zo’n 7% meer containers zou overslaan als de buurlanden hun havens niet zouden subsidiëren. Worden de kosten van het op diepte houden van de Elbe, de Schelde en de Maas meegerekend, dan gaat het zelfs om 10%. Voor andere goederensoorten is het effect volgens de onderzoekers veel kleiner of zelfs afwezig, omdat die lading bijvoorbeeld meer gebonden is aan verwerking in de haven zelf.

Het Havenbedrijf Rotterdam vindt de percentages voor containers verrassend hoog. ‘Gelet op het feit dat de havenkosten in Europa (loodsen, roeiers, sleepdiensten, terminalkosten, havengeld) slechts 4% van de kosten zijn om een container vanuit Azië naar een bestemming in Europa te vervoeren. Dat de impact zo groot is komt door de felle concurrentie in de containermarkt. Een paar euro per container kan al verschil maken. Worden de baggerwerkzaamheden van Elbe, Maas en Schelde buiten beschouwing gelaten, dan ontvangen de Vlaamse havens € 0,54 per ton per jaar van de overheid, de Duitse € 0,81 en de Nederlandse niets.’

Geen vennootschapsbelasting
Tegelijkertijd geeft dit onderzoek aan dat het buitengewoon onverstandig is om nu eenzijdig van de Nederlandse havens ook nog eens te vragen dat ze vennootschapsbelasting gaan betalen. Voor het Havenbedrijf Rotterdam zou dit een extra lastenverzwaring van ongeveer € 50 miljoen per jaar kunnen betekenen. Het Rijk heeft opdracht gekregen van de Europese Commissie om per 1 januari 2016 vennootschapsbelasting in te voeren voor de Nederlandse havenbedrijven. Andere landen hebben kans gezien hier zo mee om te gaan dat havenbedrijven in de praktijk geen of nauwelijks vennootschapsbelasting betalen.

Europese regels
Ook verwacht het Havenbedrijf dat het Rijk oog heeft voor het negatieve effect dat het streng toepassen van Europese regels heeft op de concurrentiepositie van de haven. Zo hanteert Nederland een vergunningplicht voor het neerslaan van o.a. stikstofoxide in Natura2000-gebieden vanaf 1 mol per hectare terwijl dit in Duitsland past geldt vanaf 7 mol per hectare. Ook geeft het rapport voorbeelden van het minder streng controleren van lading in omringende havens. Zo is de douane in Le Havre gestopt met het gebruiken van een containerscan. Het spoorvervoer wordt in de Duitse havens aantrekkelijker gemaakt met subsidie. In Vlaanderen wordt slechts een deel van de inspectiekosten aan de sector doorberekend, in Nederland zijn de inspectietarieven kostendekkend. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Lees ook: Schultz: ‘Staatssteun buurlanden benadeelt Nederlandse havens’

Volg TotaalTrans op Twitter