Haven Rotterdam positief over vrijstellen belastingbetaling

658

Het Havenbedrijf Rotterdam is positief over het wetsvoorstel voor de modernisering van de vennootschapsplicht voor overheidsondernemingen. Daarin blijven Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Zeeland Seaports, Groningen Seaports en Havenschap Moerdijk vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Allard Castelein nieuwe CEO Havenbedrijf Rotterdam‘Het Havenbedrijf is voorstander van een vrij verkeer van goederen en diensten op een gelijk speelveld’, aldus president-directeur Allard Castelein. ‘Dat is de hoeksteen van een sterke Europese economie. In de ons omringende landen betalen havenbedrijven niet of nauwelijks vennootschapsbelasting.’

Vijftig miljoen
Ook in het Europees parlement zijn vragen gesteld over de positie van zeehavens als het gaat om gelijk speelveld. De Europese Commissie heeft laten weten dat ze enkele gevallen nader gaat onderzoeken of er sprake is van staatssteun. De betrokken lidstaten worden hierover benaderd. In afwachting van deze en andere Europese ontwikkelingen blijft voor het Havenbedrijf de geldende belastingvrijstelling voor overheidsondernemingen van toepassing.

Voor het Havenbedrijf Rotterdam zou vennootschapsbelastingplicht  een extra lastenverzwaring van ongeveer € 50 miljoen per jaar betekenen. (Bron: Haven Rotterdam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief