Haven Rotterdam is niet te duur, de anderen zijn te goedkoop

531

DEN HAAG – Dat de Rotterdamse haven duurder is dan havens in de ons omringende landen, komt niet omdat de lasten te hoog zijn, maar vanwege mogelijke ongewenste staatssteun in de ons omringende landen. Minister Schultz dringt er dan ook bij de Europese Commissie op aan om snel richtsnoeren staatssteun voor zeehavens tot stand te brengen.

Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD) stelde de minister vragen na aanleiding van het bericht dat voorzitter Steven Lak van Deltalinqs vindt dat de Rotterdamse haven te duur is. Volgens Schultz is de opbouw van de lasten in de zeehavens in omliggende landen lastig met elkaar te vergelijken. ‘Door de steun die in omliggende landen aan zeehavens wordt versterkt, zijn de tarieven in Vlaamse en Duitse zeehavens lager dan in Nederland en wordt de concurrentie daarmee verstoord. Momenteel wordt vervolgonderzoek verricht naar de verschillen in implementatie van Europese verplichtingen in zowel regelgeving als uitvoering, handhaving en toezicht tussen Nederland, België/Vlaanderen en Duitsland en de mate waarin hiermee de concurrentieverhoudingen tussen deze landen wordt verstoord.’

Geen dubbele lasten

De stelling dat bedrijven in de Rotterdamse haven dubbele lasten betalen, is volgens Schultz onjuist. ‘Onroerend zaakbelasting en precariobelasting zijn algemene belastingen die ten goede komen aan de algemene middelen van de gemeente. Kenmerk van algemene belastingen is dat er tegenover de gedwongen bijdrage van de belastingplichtige, anders dan bij retributies (heffingen en leges), geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid hoeft te staan. Het labelen van deze genoemde lokale lasten aan slechts enkele taken zoals in het bericht gebeurt is daarom niet juist.’

Geen reclamebelasting

De minister merkt op dat ze geen invloed op de lokale lasten. Deze stelt de gemeente Rotterdam vast. ‘Ik wil niet onvermeld laten dat de gemeentelijke bouwleges in Rotterdam in 2015 met 25% worden verlaagd. Ook heeft het college van Burgemeester en Wethouders het voornemen geuit om vanaf 2016 het havengebied vrij te stellen van reclamebelasting. In dit opzicht kan gezegd worden dat er ook bij de gemeente oog is voor het argument dat lagere lokale lasten het vestigingsklimaat in de haven zouden kunnen verbeteren. De tarieven van het Rotterdamse havenbedrijf zelf worden periodiek in overleg met het havenbedrijfsleven vastgesteld door het Havenbedrijf Rotterdam.’ (Bron: Tweede Kamer)

Lees ook:
‘Rotterdamse haven is te duur’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief