Haven Moerdijk moet in 2030 hotspot duurzame logistiek zijn

769

Het Haven- en Industrieterrein Moerdijk moet in 2030 een hotspot zijn voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta.

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk en de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk hebben ingestemd met de Havenstrategie. Begin juli beslissen de Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Moerdijk.

Logistiek Park Moerdijk
Het Logistiek Park Moerdijk gaat een belangrijke rol spelen bij de groei in het afhandelen van containers van de havens van Rotterdam en Antwerpen. Gedeputeerde Haven Moerdijk moet in 2030 hotspot duurzame logistiek zijnStaten hebben het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Deze plannen maken de ontwikkeling van een grootschalig logistiek bedrijventerrein mogelijk in de gemeente Moerdijk. In totaal gaat het om ongeveer 142 hectare dat uitgegeven kan worden aan logistieke bedrijven.

VAL
Logistiek Park Moerdijk is vooral bedoeld voor grootschalige Value Added Logistics-bedrijven (VAL). VAL-bedrijven zijn logistieke bedrijven die zich naast reguliere opslag- en distributieactiviteiten richten op activiteiten die toegevoegde waarde opleveren. Logistiek Park Moerdijk krijgt een hoogwaardig, vernieuwend duurzaam en innovatief karakter. In de plannen van het Logistiek Park Moerdijk hebben Gedeputeerde Staten eerdere kanttekeningen van de Statencommissie meegenomen.

Volop kansen
De Havenstrategie geeft aan dat de combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan het water met verbindingen naar het achterland volop kansen biedt voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk om de komende decennia verder te groeien. Deze groei is nodig voor de economie en werkgelegenheid in West-Brabant. Er liggen met name kansen op het gebied van duurzame logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie. Moerdijk wil hierbij stevig inzetten op de afhandeling van containers die via de havens van Rotterdam en Antwerpen Europa binnen komen. Daarnaast is het streven om het aantal Europese kustvaartroutes dat Moerdijk aandoet, te laten toenemen. (Bron: Provincie Brabant)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief