Haven Gent zet winst opzij voor financiering nieuwe zeesluis

607

GENT – Het Havenbedrijf Gent realiseerde vorig jaar 10,2 miljoen euro winst die voor het grootste deel voor de financiering van de nieuwe sluis opzij wordt gelegd. De bedrijfsopbrengsten stegen in 2014 met 0,3 miljoen naar 36,4 miljoen.

Haven Gent zet winst opzij voor financiering nieuwe zeesluisHet Havenbedrijf heeft twee grote inkomstenbronnen: concessies en havenrechten. Concessies zijn de opbrengsten uit het verhuren van gronden aan bedrijven. Het Havenbedrijf Gent is immers eigenaar van een derde van het havengebied. Deze concessies zijn goed voor 17 miljoen euro en maken 37% van de opbrengsten uit. De havenrechten die zeevaart en binnenvaart betalen voor het gebruik van de haveninfrastructuur zijn de tweede grote inkomstenbron. Deze havenrechten omvatten 35% van de opbrengsten, goed voor 16,1 miljoen euro. De haven van Gent registreerde in 2014 een totale goederenoverslag van 47,7 miljoen ton, wat 1% minder was dan het jaar voordien.

Kosten

In 2014 bedroegen de bedrijfskosten 35 miljoen euro, een stijging van 7%. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit personeelskosten (36% van de totale kosten), afschrijvingen op vaste activa en voorzieningen voor onder meer grote infrastructuurwerken (31%) en diensten en diverse goederen zoals het onderhoud van de haveninfrastructuur (26%). Het bedrijfsresultaat bedraagt 1,4 miljoen euro.

Winst

Het boekjaar 2014 sluit af met een winst van bijna 10,2 miljoen euro (2 miljoen euro minder dan in 2013). De wettelijke reserve bedraagt 508.000 euro. 9,6 miljoen euro wordt gereserveerd voor de reeds overeengekomen medefinanciering van de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen. Het Havenbedrijf staat immers in voor 15% van de totale Vlaamse bijdrage voor de sluis. Het heeft op twee jaar tijd 14,8 miljoen euro reserve opgebouwd voor de sluisbijdrage.

Financieel daadkrachtig

Het Havenbedrijf zet in op continuïteit en duurzame groei van de haven en de activiteiten. Als gebiedsbeheerder van de Gentse haven streeft het geen winstmaximalisatie op zich na. Door een jarenlang voorzichtig financieel beleid heeft het Havenbedrijf Gent een sterke financiële draagkracht opgebouwd. Hierdoor heeft het een grote financiële onafhankelijkheid om de opdrachten als uitbater van de haven te realiseren.
Het Havenbedrijf is voorzichtig omwille van de commerciële en grote infrastructurele uitdagingen. Het verwacht in de toekomst minder subsidies van de Vlaamse overheid voor infrastructuurwerken. Ook voor de begeleiding van de scheepvaart worden er minder subsidies verwacht.
Door de winstreservering (9,6 miljoen voor de nieuwe zeesluis) kan het Havenbedrijf de financiële draagkracht wel op peil houden. Hierdoor kan het in de toekomst verder participeren in de uitbouw van het havengebied en in de infrastructuur voor de havengebruikers en de bedrijven.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief