Haven Gent opgetogen over 1,5 miljoen euro Europese subsidie

778

Het Havenbedrijf Gent is opgetogen met de 1,5 miljoen euro Europese steun voor heel wat investeringen voor de binnenvaart in de Gentse haven. Daarnaast engageren Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Frankrijk zich voor de realisatie van het Seine-Scheldeproject.

Deze twee voor de haven positieve beslissingen werden meegedeeld op de Europese TEN-Tdagen die van 16 tot 18 oktober 2013 in Tallinn plaatsvinden.

Verbetering infrastructuur
Het Havenbedrijf Gent investeert 15 miljoen euro om de infrastructuur voor binnenvaartschepen te verbeteren. Het ontvangt hiervoor 1,5 miljoen euro Europese subsidies.

Haven Gent opgetogen met 1,5 miljoen euro Europese subsidieDe investeringen omvatten:
– De renovatie van de Moervaartkaai (met 10 miljoen euro meteen de grootste investering).
– De verlenging van de steigers voor binnenvaartschepen in het Rodenhuizedok van 60 tot 90 meter. Zo kunnen grotere binnenvaartschepen van 115 tot 135 meter afmeren.
– De vernieuwing van heel wat stootkussens (‘fenders’) aan de kaaimuren opdat noch de kaai noch het binnenvaartschip schade zouden oplopen bij op- en afmeren.
– Een kaaiverlenging en –aanpassing opdat binnenvaartvaartschepen vlot schroot kunnen lossen en laden.
– Plaatsen van ‘aanmeerpalen’ in het Kluizendok om duwbakken aan vast te maken.
– Het plaatsen van trappen aan kaaimuren opdat schippers van binnenvaartschepen ook hoge kaaimuren kunnen betreden.

Seine-Scheldeproject
De Europese Unie heeft de ambitie om tegen 2030 in Europa een transnationaal en multimodaal vervoersnetwerk te ontwikkelen. Dit Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) bestaat uit tal van wegen, waterwegen, spoorwegen, havens, luchthaven enz. De Seine-Scheldeverbinding is een belangrijk binnenvaartproject.

In dit kader ondertekende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Hilde Crevits op donderdag 17 oktober 2013 samen met Europees Commissaris Siim Kallas, Frans minister Cuvellier en vertegenwoordigers van Nederlands minister Schultz en Waals minister Di Antonio de ‘Verklaring van Tallinn’. Door deze ondertekening bevestigen ze dat ieder op zijn grondgebied alles in het werk stelt om deze belangrijke binnenvaartcorridor volledig te realiseren. De ondertekening houdt ook in dat er voor de realisatie van de verschillende deelprojecten maximaal een beroep zal worden gedaan op de Europese cofinanciering tot 40% voor cruciale grensoverschrijdende binnenvaartcorridors.

De vaarweg tussen Seine en Schelde verbeteren betekent dat grotere binnenvaartschepen de verbinding kunnen maken tussen de haven van Gent, Nederland en Frankrijk (met een grote markt in de agglomeratie Parijs en het industriële noorden van Frankrijk). In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent.

De bouw van de nieuwe grote zeesluis in Terneuzen komt onder andere ook in aanmerking voor deze hoge Europese cofinanciering.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter