Haven Gent maakt acht miljoen winst

514

Het Havenbedrijf Gent realiseerde in 2012 de grootste omzet ooit. Deze stijging van de omzet zorgde voor ruim acht miljoen euro winst. De winst wordt voornamelijk gereserveerd voor de uitbouw van het havengebied en de infrastructuur voor de havengebruikers en de bedrijven.

Haven Gent maakt acht miljoen winstDe Gentse haven boekte in 2012 een totale goederenoverslag van 49,5 miljoen ton. Ondanks een daling van 1,2% goederenoverslag stijgt toch de omzet naar een recordhoogte van 31 miljoen euro tegenover 30,4 miljoen euro in 2011. Bestaande concessies die werden uitgebreid en nieuw gestarte concessies zorgen voor meer omzet.

De bedrijfsopbrengsten zijn goed voor 34 miljoen euro. De concessies maken 35% van deze bedrijfsopbrengsten uit. Voor het eerst sedert het crisisjaar 2009 overtreffen deze opbrengsten de havenrechten die worden betaald voor het gebruik van de haveninfrastructuur. De havenrechten omvatten 34% van de bedrijfsopbrengsten.
De bedrijfskosten bedragen bijna 35,4 miljoen euro. De totale bedrijfskosten zijn beperkt gedaald (met 0,5 miljoen euro of 1,5%). Dit komt onder andere door iets lagere personeelskosten.

Winst
Het boekjaar 2012 sluit af met een winst van ruim 8 miljoen euro, dit is 1,5 miljoen euro meer dan in 2011 (6,5 miljoen euro). Dit komt onder meer door een hogere omzet en minder afschrijvingen. 10% van de winst (of 803.144 euro) wordt toegevoegd aan de wettelijke reserves. 7,2 miljoen euro wordt toegevoegd aan de overige reserves. Deze winstreservering houdt de financiële draagkracht van het Havenbedrijf Gent op peil om het in staat te stellen in de toekomst verder te kunnen participeren in de uitbouw van het havengebied en de infrastructuur voor de havengebruikers en de bedrijven: de financiering van de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen (nodig voor de ontwikkeling van de haven) en de investeringen in de haveninfrastructuur (waarvan een deel wordt gedragen door de Vlaamse overheid).