Haven Gent investeert negentien miljoen in haveninfrastructuur

476

Het Havenbedrijf Gent investeert in 2014 voor 19 miljoen euro in de uitbouw en de herwaardering van de dokken, de inrichting van het bedrijventerrein Rieme-Noord en enkele wegenwerken. Daarnaast zorgt het Havenbedrijf voor heel wat onderhouds- en renovatiewerken.

Het Kluizendok wordt steeds verder ingevuld. De nieuwe spoorlijn tussen de containerterminal en de R4-West wordt verder afgewerkt en dit jaar in gebruik genomen. De sporenbundel parellel met de R4-West wordt uitgebreid. Bovenop het voormalige stort La Floridienne, aan de zuidkant van het Kluizendok, komt er een betonnen bevloering.

Moervaart
Aan de Moervaart wordt er voor de huidige kaai over de hele lengte een nieuwe kaaimuur gebouwd. Dit vormt meteen de grootste Haven Gent investeert 19 miljoen euro in haveninfrastructuurinvestering. In het Rodenhuizedok worden de steigers verlengd zodat grotere binnenvaartschepen er kunnen aanleggen. Extra verlichting en signalisatie verbeteren er de veiligheid.

Her en der worden er op de kaaien van het Sifferdok nieuwe betonnen bevloeringen aangelegd. De veiligheid van de schepen wordt er verhoogd door het aanbrengen van meerdere fenders (stootkussens), wrijfhouten en het vernieuwen van veiligheidsladders aan de kaaimuren.

Hollands complex
Het deel van het nieuwe bedrijventerrein Rieme-Noord dat door het Havenbedrijf wordt beheerd (70 van de 100 hectare), werd al ingericht met de nodige wegen en rioleringen. Momenteel worden de nutsvoorzieningen verder aangelegd en afgewerkt. In 2015-2016 volgt dan de bouw van een ‘Hollands complex’: een brug over de R4-West die de verbinding maakt tussen de R-4 en het bedrijventerrein. Nadien wordt met een nieuwe weg tussen het bedrijventerrein en de kaaiweg de tweede ontsluiting gerealiseerd.

Permanent onderhoud
Naast grote investeringen staat het Havenbedrijf ook in voor het permanente onderhoud van de haveninfrastructuur. In de dokken vinden er op diverse locaties bodembeschermingswerken plaats alsook baggerwerken en ploegen (het gelijk trekken van de bodem). Zo blijven de dokken hun waterdiepte behouden. De 28 km lange kaaimuren in de haven worden volledig geïnspecteerd op corrosie. Op diverse havenwegen worden de toplaag in asfalt en de wegmarkeringen vernieuwd. Er wordt waar nodig opnieuw groen aangeplant en rioleringen gereinigd.

19 miljoen euro
Voor 2014 bedragen de geplande investeringen in totaal 15 miljoen euro. Het grootste deel daarvan financiert het Havenbedrijf zelf. De Vlaamse overheid komt in de meeste projecten voor 20% tussenbeide. in bepaalde gevallen kan het Havenbedrijf ook rekenen op 10% steun van de Europese Unie.

Voor de onderhoudswerken trekt het Havenbedrijf zelf nog eens 4 miljoen euro uit. Dit brengt voor 2014 het totale bedrag voor investeringen en onderhoud op 19 miljoen euro (zonder subsidies). (Bron: Haven Gent)

Volg TotaalTrans op Twitter