Haven Gent draagt 15% bij aan bouw nieuwe zeesluis Terneuzen

823

Het Havenbedrijf Gent neemt voor de realisatie van de nieuwe, grote zeesluis in Terneuzen 15% van de Vlaamse financiële bijdrage op zich. De Vlaamse Regering keurde, op voorstel van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, daartoe op vrijdag 14 maart een overeenkomst met het Havenbedrijf goed.

Het Havenbedrijf Gent is opgetogen met deze volgende stap in de realisatie van de nieuwe zeesluis. ‘Hierdoor wordt immers de maritieme toegang tot de haven van Gent verbeterd wat gunstig is voor de bedrijven en de verdere ontwikkeling van de haven. De bijdrage zal schommelen tussen 71 en 95 miljoen euro, afhankelijk van de Haven Gent draagt 15% bij aan bouw nieuwe grote zeesluis TerneuzenEuropese subsidies. Dit is voor het Havenbedrijf de grootste investering in haveninfrastructuur ooit.’

930 miljoen euro
De kostprijs voor de bouw van de nieuwe zeesluis wordt, volgens de Nederlandse wijze van berekening, geraamd op 930 miljoen euro. Nederland neemt daarvan 141,9 miljoen euro voor zijn rekening. Vlaanderen vult het saldo aan tot de werkelijke kosten die volgens de raming dan 788,1 miljoen euro bedragen. Het Havenbedrijf neemt hiervan 15% voor zijn rekening wat goed is voor 118,2 miljoen euro. Het Havenbedrijf Gent doet voor de financiering een beroep op Europese cofinanciering die 20% tot 40% van de kosten kan dekken. Afhankelijk van de raming en de Europese subsidies schommelt de bijdrage van het Havenbedrijf dan tussen 71 en 95 miljoen euro.

Grootste investering
Om deze bijdrage te financieren, legt het Havenbedrijf in de financiële meerjarenplanning de nodige reserves aan. Bovendien zal de voorziene toetreding van de provincie Oost-Vlaanderen tot het bestuur van het Havenbedrijf voor bijkomende financiële middelen zorgen. Deze financiële bijdrage tot de bouw van de nieuwe zeesluis is voor het Havenbedrijf de grootste investering in haveninfrastructuur ooit.

De overeenkomst wordt binnenkort ondertekend worden door het Havenbedrijf Gent en Vlaams minister Hilde Crevits.

Nieuwe grote zeesluis
De nieuwe grote zeesluis in Terneuzen zorgt ervoor dat grotere zeeschepen Gent kunnen bereiken. Dit kan de slagkracht van de bedrijven vergroten want grotere schepen met meer goederen aan boord betekenen immers een kostendaling voor de bedrijven. ‘De nieuwe grote zeesluis is dan ook cruciaal om de haven te doen groeien, verder te ontwikkelen, haar internationale positie te versterken en nieuwe tewerkstelling te creëren. Gent ligt bovendien als multimodale haven op het kruispunt van de Europese binnenwateren, snelwegen en spoorwegen.’

Tweede grootste
De Gentse haven is de tweede grootste economische zone in België. De haven staat voor 66.000 jobs, goed voor 14% van de tewerkstelling in de provincie Oost-Vlaanderen. Een 300-tal bedrijven in en rond de haven zorgen voor een toegevoegde waarde van 7,4 miljard euro. Gent creëert hierbij een toegevoegde waarde die per ton goederenoverslag tot driemaal hoger ligt in vergelijking met de andere Vlaamse zeehavens. Gent kent jaarlijks tot 500 miljoen euro private (90%) en publieke (10%) investeringen in de maritieme en de niet-maritieme sector. (Bron: Haven Gent)

Volg TotaalTrans op Twitter