Haven Gent baalt van stremming binnenvaartsluis Terneuzen

783

De aanvaring van de Fueltrans 7 met de Zuidbrug bij de sluizen van Terneuzen zorgt er voor dat de toegang to de haven  van Gent wordt beperkt. Tot grote frustratie van het Havenbedrijf Gent dat nogmaals pleit voor de bouw van de grote zeesluis.

De Fueltrans 7 beschdigde de brug bij de aanvaring zodanig, dat de Oostsluis in Terneuzen naar verwachting tot 26 februari is gestremd. Het Haven Gent baalt van stremming binnenvaartsluis Terneuzensluizencomplex in Terneuzen is de toegang tot het kanaal Gent Terneuzen en de haven van Gent.

Vertragingen
De aanvaring gebeurde in de Oostsluis, de kleinste van de drie sluizen, die enkel voor binnenvaart is geschikt omwille van de beperkte diepgang van 4,50 meter. ‘Hierdoor dienen binnenvaartschepen de komende twee weken via de Middensluis en de Westsluis, de enige sluis voor grote zeeschepen, geschut te worden’, schrijft het Havenbedrijf Gent. ‘Dit heeft vertragingen tot gevolg.’

Fragiele toegang
Dit incident duidt volgens het Havenbedrijf aan hoe fragiel de maritieme toegang voor grote zeeschepen richting Gentse haven is. ‘Mocht dit zich in de Westsluis (voor grote zeeschepen) voor doen, dan zou er geen enkel groot zeeschip meer naar de haven van Gent kunnen varen, en omgekeerd. Dit zou funes zijn voor de bevoorrading van de bedrijven en de aan- en afvoer van grondstoffen en goederen.’

‘Niet enkel de almaar groter wordende schepen zijn een reden voor de reeds geplande nieuwe grote zeesluis. Ook de beperkte toegang tot de haven is steeds een stevig argument voor de realisatie ervan. Het Havenbedrijf Gent en de Gentse bedrijven worden hier momenteel nogmaals mee geconfronteerd.’ (Bron: Havenbedrijf Gent)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter