Haven A’werpen breidt uit: bewoners moeten verhuizen

1075

De Vlaamse regering heeft dinsdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied van Antwerpen definitief vastgesteld. Dat heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters bekendgemaakt. Voor de uitbreiding moeten bewoners uit de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg vertrekken.

Haven A’werpen breidt uit: bewoners moeten verhuizenHet plan voorziet dat de Antwerpse haven in de toekomst met ongeveer 1.000 hectare mag uitbreiden. Zo wordt de ontwikkeling van een nieuw Saeftinghedok op de Linkerscheldeoever mogelijk. De twee gehuchten Ouden Doel en Rapenburg verdwijnen.
Op 15 maart legde de Vlaamse regering al de contouren van het Antwerpse havengebied vast. Intussen is de beslissing voorgelegd aan de Raad van State. Die drong aan op enkele kleine technische aanpassingen. Die zijn nu doorgevoerd en de regering heeft het GRUP definitief vastgelegd. Twee weken na de publicatie in het Staatsblad zal het officieel van kracht zijn.

Het GRUP voorziet dat er op de rechterscheldeoever geen plaats is voor uitbreiding. Daar kiest de Vlaamse regering voor inbreiding en verdichting. Op de linkerscheldeoever voorziet het plan in de verlenging van het Verrebroekdok en de bouw van de Deurganckdoksluis. Er is ook plaats voor nieuw havengebied. In de zogenaamde Saeftinghezone is de verdere ontwikkeling van een Saeftinghedok mogelijk gemaakt.

Vertrekken
Door de havenuitbreiding is de bewoning in Doel-centrum, zoals eerder beslist, niet langer mogelijk. Maar ook in de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg zullen de bewoners moeten vertrekken. De gehuchten komen midden in overstromingsgebied te liggen. Er zouden hoge dijken nodig zijn om de gehuchten te behouden en ook de kosten voor de bereikbaarheid en de nutsleidingen zouden zeer hoog oplopen.
Om de negatieve gevolgen van de havenuitbreiding op te vangen, heeft de Vlaams regering een sociaal begeleidingsplan opgesteld. ‘In de komende weken worden in de verschillende projectgebieden informatievergaderingen georganiseerd voor de getroffen eigenaars, bewoners, landbouwers en zelfstandigen’, aldus minister Muyters.

Tevreden
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is tevreden met de definitieve goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de contouren van de havenuitbreiding op Linkeroever en de haveninbreiding op Rechteroever vastlegt. De goedkeuring geeft rechtszekerheid aan heel wat waardevolle investeringsprojecten die al lange tijd op stapel staan in de haven, maar die tot dusver niet konden worden uitgevoerd. Deze positieve keuze voor de haven brengt echter ook gevolgen met zich mee voor bewoners en landbouwers die hun woning of bedrijf zullen moeten verlaten. Het Havenbedrijf is zich daarvan bewust en onderschrijft voluit het sociaal begeleidingsplan dat voor de betrokkenen werd uitgetekend.

Het begeleidingsplan bevat sociale maatregelen voor bewoners, landbouwers, zelfstandigen en ondernemers binnen de contouren van het afbakenings-GRUP. Met alle partijen is er overleg gepleegd, opdat de verdere groei van de haven van Antwerpen samen kan gaan met leefbare polderdorpen, een duurzame landbouw en robuuste natuur. Daarom is het belangrijk dat het begeleidingsplan onverkort wordt uitgevoerd, zodat het ontstane evenwicht bewaard kan blijven. Daarnaast zijn er voldoende structuren voorzien die alle stakeholders de mogelijkheid bieden om de volgende jaren verder overleg te plegen zodat resultaten van evaluatie en monitoring kunnen worden meegenomen in de verdere fasering en tenuitvoerlegging van het uitvoeringsplan.

‘Broodnodige ruimte’
De definitieve goedkeuring van het GRUP geeft de broodnodige ruimte aan heel wat investeringsplannen voor de haven die al zijn uitgetekend, maar die nog niet van start konden gaan omwille van het uitblijven van een beslissing. Dat het licht nu definitief op groen wordt gezet, is goed nieuws voor onder meer de verdere ontwikkeling van de logistieke parken Schijns en Waasland, de creatie van een wachtdok voor de binnenvaart, de realisatie van een deel van het windmolenpark op Linkeroever en de investeringen die bedrijven zoals Total, Vopak, AET, ITC Rubis en KatoenNatie in de haven plannen. Ook andere investeerders kunnen nu een positief toekomstverhaal krijgen. Daarin speelt de beschikbaarheid van de Ontwikkelingszone Saeftinghe een belangrijke rol. De invulling van de ruim 1.000 hectare van deze zone gebeurt in een volgende fase, waarbij rekening gehouden wordt met de economische ontwikkeling. De Vlaamse Regering zal pas beslissen over de exacte invulling van de Saeftinghezone nadat een maatschappelijke afweging en bijkomend studiewerk afgerond zijn.

Groen licht uitbreiding haven A’werpen: bewoners moeten verhuizen