Haven Antwerpen groeit, maar minder containers en schepen

647

De haven van Antwerpen heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 95.662.759 ton goederen behandeld. Dat is een stijging van twee procent in vergelijking met dezelfde periode in 2012. Vooral de behandeling van vloeibaar massagoed laat sterke groeicijfers optekenen. De overslag van containers daalde met 1,7 procent.

‘In combinatie met de recent aangekondigde investeringen, doen deze halfjaarcijfers ons voorzichtig positief oordelen over de eerste 6 maanden van 2013’, aldus Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder van het Havenbedrijf.

Minder containers
De containeroverslag daalde met 1,7 procent naar 4.291.219 TEU. Dat is 1,7 procent minder dan in 2012, toen 4.363.403 TEU werd behandeld. Uitgedrukt in tonnage zakte de Haven Antwerpen groeit, maar minder containers en schepenbehandeling met 3,7 procent tot 51.512.611 ton. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg deze overslag 53.481.408 ton.
Bij het conventioneel stukgoed werd er 5.352.352 ton gelost en geladen, een daling van 0,4 procent ten opzichte van 2012. Het aantal behandelde auto’s nam met 5,6 procent toe tot 652.038.

Minder schepen
Gedurende de eerste zes maanden van 2013 liepen 7.234 zeeschepen de haven van Antwerpen aan. Dit is een daling van 1,7 procent. De bruto tonnenmaat steeg evenwel met 3,5 procent naar 163,5 miljoen, wat aantoont dat steeds grotere schepen de Antwerpse haven aanlopen.
In vergelijking met de eerste helft van 2012 liepen er dit jaar 35% meer +13.000 TEU containerschepen de Antwerpse haven aan. Vorige week nog voerde de Cosco Pride, een containerschip uit de vloot van de Chinese rederij Cosco met een lengte van 366 meter en een diepgang van 14,9 meter, een succesvolle proefvaart uit vanuit het Deurganckdok.

Meer massagoed
De overslag van vloeibare en droge massagoederen samen steeg in totaal met 12,1 procent tot 36.480.282 ton. Het droge massagoed noteerde weliswaar een daling van 31,6 procent tot 7.231.296 ton die  voornamelijk te maken  heeft met de afbouw van stocks in de Noord-Westeuropese havens. Verwacht wordt dat de importvolumes in de komende maanden opnieuw zullen aantrekken. Het vloeibare massagoed steeg met 33,1 procent naar 29.248.986 ton. Vooral de overslag van ruwe aardolie en aardoliederivaten stuwden de cijfers flink omhoog. De nieuwe Sea Tank Terminal 510 en Independent Belgian Refinery, die na de overname en forse investeringen van Gunvor opnieuw werd opgestart, liggen aan de basis van deze stijging.  Maar ook de meeste andere olieproductenterminals konden sterke stijgingen noteren.

twitter