Handhaven milieuzones Maasvlakten pas bij opening terminals

420

De overgangstermijn voor de handhaving van de milieuzone voor vrachtauto’s op de Maasvlakten 1 en 2, wordt verlengd. In overleg met het Transport en Logistiek Nederland, verladersorganisatie EVO en het Havenbedrijf Rotterdam (HBR), heeft de Rotterdamse havenwethouder Baljeu besloten dat overtreders niet per 1 juni 2014 worden beboet, maar vanaf 1 oktober 2014.

Dit komt omdat pas in oktober de eerste containerterminal op de Tweede Maasvlakte gereed is. TLN en EVO vinden het een verstandig besluit. De organisaties hebben er altijd voor gepleit dat er pas mag worden gehandhaafd op het moment dat de eerste terminal haar poorten opent.

Maasvlakte 2 € 150 miljoen goedkoper dan geraamdOp 1 januari 2014 treedt het Verkeersbesluit Maasvlakte Euro 6 in werking. Dat betekent dat vanaf die datum iedere vrachtauto die de Maasvlakte 1 of 2 op wil aan bepaalde milieueisen moet voldoen. Recent heeft de gemeente Rotterdam besloten dat er weliswaar vanaf 1 januari wordt gehandhaafd, maar dat er pas vanaf 1 juni 2014 ook daadwerkelijk boetes worden uitgedeeld. Deze overgangstermijn van 6 maanden moet er voor zorgen dat chauffeurs kunnen wennen aan het nieuwe regime.

Overgangstermijn
De bouw van de nieuwe terminals heeft echter vertraging opgelopen. De verwachting is dat de eerste terminal niet voor 1 oktober 2014 in bedrijf gaat. De overgangsperiode is nu verlengd naar 10 maanden. Vanaf 1 oktober 2014 gaat de gemeente binnen- en buitenlandse vrachtauto’s die niet aan de eisen voldoen, beboeten. TLN en EVO zijn samen met het HBR nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de handhavingafspraken. TLN en EVO ondersteunen deze maatregel van de gemeente. Volgens de organisaties mogen er alleen boetes worden uitgedeeld op het moment dat de eerste terminals hun poorten hebben geopend.

Geen regeling Euro 5
TLN heeft de afgelopen tijd met gemeente en Havenbedrijf Rotterdam overleg gevoerd over de een mogelijke aparte regeling voor oudere Euro 5-voertuigen. Euro 5’s uit 2006 en 2007 zijn op het moment dat de toegangseisen ingaan (1 januari 2014) al niet meer op de Maasvlakte toegestaan, terwijl zij qua uitstoot niet wezenlijk afwijken van de nieuwere Euro 5’s. TLN pleitte daarom voor een aparte regeling om langer met deze voertuigen door te mogen rijden, bijvoorbeeld met een ontheffing. Dit bleek echter juridisch niet haalbaar en bovendien ook niet te passen binnen de milieuregelgeving. De reden daarvoor is dat Euro 5 voor de Maasvlakte eigenlijk nog niet schoon genoeg is. Euro 5’s worden daarom vanwege de maximum-leeftijd van 7 jaar versneld uitgefaseerd. In plaats van een ontheffing voor oudere Euro 5’s is door de gemeente Rotterdam gekozen voor een langer uitstel van de beboeting voor iedereen.

Bron: TLN