Handel met opkomende markten groeit sterk

628

De waarde van de goederenexport naar snel groeiende economieën stijgt al jaren meer dan de export naar Europa. Het aandeel van Europese landen in de totale export is echter nog altijd veel hoger dan dat van de opkomende markten.

Zuid-Korea produceerde in 2013 bijna twee keer zo veel goederen en diensten als in 1996. Ook de groei in andere opkomende economieën zoals Mexico of Turkije was veel hoger dan in Nederland en andere ontwikkelde landen. Het IMF voorspelt dat dit in de komende jaren zo blijft.

Handel met opkomende markten groeit sterkStijgende welvaart

Door hun toegenomen welvaart kopen de opkomende economieën meer goederen uit Nederland voor consumptie. Ook importeren zij meer Nederlandse halffabricaten om te gebruiken voor hun productie. De Nederlandse export naar Mexico groeide bijvoorbeeld van 0,2 miljard euro in 1996 naar 2,7 miljard euro in 2013. Dat is ruim dertien keer zoveel. Nederlandse bedrijven exporteerden vooral meer minerale brandstoffen naar Mexico. Ter vergelijking, de export naar Duitsland werd tijdens dezelfde periode 2,4 keer zo groot.

Aandeel beperkt

Ondanks de forse groei in de afgelopen jaren is het aandeel van opkomende markten nog relatief beperkt. Dit aandeel neemt wel geleidelijk toe. De export naar Mexico had in 1996 nog een aandeel van 0,1 procent in de totale Nederlandse export van goederen. Maar in het eerste kwartaal van 2014 was dit opgelopen tot 0,7 procent. Het aandeel van Duitsland nam tijdens die periode juist langzaam af, van 28,5 procent naar 24,4 procent. (Bron: CBS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief