Half miljoen voor prijsvraag bundeling goederenvervoer

455

De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een Europese prijsvraag uitgeschreven om het regionale en lokale goederenvervoer efficiënter, schoner en betrouwbaarder te maken. Dit moet leiden tot 10 tot 20% minder regionaal gebonden vrachtverkeer tijdens de spits. Dat kan onder meer door slimme bundeling van goederenstromen.

Prijsvraag bundeling goederenvervoer Met de prijsvraag daagt de stadsregio de markt uit om zelf met goede voorstellen te komen voor verdere bundeling van goederenstromen. Een goede samenwerking tussen (concurrerende) partijen in de logistieke keten lijkt daartoe essentieel. Inzendingen voor de Europese prijsvraag c.q. aanbesteding worden dan ook mede beoordeeld op de mate waarin bestaande belemmeringen in de samenwerking worden doorbroken. Maar ook een betere toepassing van de mogelijkheden van ICT in het logistieke proces en de ontwikkeling van goede business modellen kunnen bijdragen.

Interesse vanuit de markt
Eind april vond al een informatiebijeenkomst plaats voor verladers, retailers en logistiek dienstverleners over de voorgenomen aanbesteding. Mede op basis van die opkomst heeft de stadsregio vertrouwen in het resultaat van de aanbesteding. Naar verwachting kunnen vier tot acht voorstellen worden gehonoreerd. De maximale bijdrage per voorstel bedraagt 125.000 euro. Natuurlijk is er ook ruimte voor kleinere ‘inzendingen’. Het totale budget voor de aanbesteding bedraagt 500.000 euro.

Beter Benutten
Financiering van de prijsvraag vindt plaats vanuit het programma SLIM Werken Goederenvervoer. SLIM Werken Goederenvervoer wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het programma Beter Benutten en door de provincie Gelderland vanuit het programma Logistiek als Gelderse Motor. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.

Groene Hub en Groene Kracht
De prijsvraag komt voort uit het regionale mobiliteitsproject De Groene Hub, onderdeel van het regionale energie- en klimaatprogramma De Groene Kracht. De Groene Hub is gericht op minder, schone en duurzame kilometers. Initiatiefnemers zijn de Stadsregio Arnhem Nijmegen in samenwerking met de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen.

Het proces
Partijen kunnen zich met ingang van 31 mei inschrijven voor de prijsvraag. De indieningstermijn sluit op 16 augustus. De leidraad voor de aanbesteding en aanverwante documenten zijn te raadplegen via Aanbestedingskalender.nl en TenderNed.nl. Inschrijvingen worden in de eerste helft september door een onafhankelijke jury beoordeeld. De gunning vindt naar verwachting medio oktober plaats.