Haakse bochten niet uit Delftse Schie

579

De Rotterdamse deelgemeente Overschie mag de haakse bochten in de Delftse Schie er niet uithalen. Dat heeft de Raad van State begin augustus besloten.

Haakse bochten niet uit Delftse SchieDe provincie Zuid-Holland wil de bochten afsnijden vanwege de veiligheid voor de scheepvaart. ‘In de Delftse Schie zitten van oudsher twee haakse bochten nabij Overschie. Deze bochten vormen een knelpunt voor de beroeps- en recreatievaart. Schepen moeten manoeuvreren, kunnen elkaar in de bocht niet passeren en er is geen uitloop bij eventuele calamiteiten. Bovendien veroorzaken de schepen overlast, onder meer door geluidshinder en erosie aan de oevers.’

Bomenkap
De vereniging Vereniging tegen Milieubederf (VTM) was tegen het plan. De vereniging vond het plan niet uitvoerbaar omdat het niet voorziet in een waterkering. ‘Op de plek waar de waterkering zou moeten komen, staat een bomenrij ter afscherming van de bedrijfsgebouwen van het bedrijventerrein. Indien de bomenrij gekapt moet worden, betekent dit een aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden, omdat er direct zicht op het bedrijventerrein ontstaat. VTM vindt verder dat in de milieueffectrapportage-beoordeling geen rekening is gehouden met de waterkering aan de westelijke oever. Ook vinden ze het plan in strijd is met de Verordening ruimte Zuid-Holland.

Onduidelijk
Volgens de Raad van State is het niet duidelijk of het mogelijk is een waterkering aan de westelijke oever aan te leggen en zo ja, hoe deze zal worden aangelegd. ‘Tevens is niet duidelijk geworden in hoeverre de bomenrij, die dient als visuele afscherming van het ten westen van het plangebied gelegen bedrijventerrein, kan worden gehandhaafd in verband met de aanleg van de waterkering.’ Hoewel de waterkering buiten het plangebied wordt aangelegd, hadden deze aspecten naar het voorlopig oordeel van de voorzitter moeten worden betrokken bij de vaststelling van het plan. ‘De stelling dat een en ander nog nader zal worden onderzocht, is daartoe onvoldoende.’

Verder concludeert de RvS dat het onduidelijk is of in de m.e.r.-beoordeling rekening is gehouden met de aanleg van de waterkering en het kappen van een deel van de bomenrij. Het staat volgens de RvS dus niet vast dat geen milieueffectrapportage had hoeven worden opgesteld.

Ook twijfelt de RvS aan de stelling van het college van Overschie dat het plan niet in strijd met de Verordening is vastgesteld.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter