Rotterdamse H.E.S. Beheer draait het beste kwartaal van dit jaar

468

H.E.S. Beheer heeft in het derde kwartaal een resultaat geboekt € 6,7 miljoen Dat is het beste kwartaal van dit jaar tot nu toe. Het resultaat tot en met september kwam uit op € 17,7 miljoen, ten opzichte van € 18,0 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

In alle marktsegmenten is de aanvoer toegenomen, met kolen, ijzererts en olieproducten als belangrijkste stijgers. De groei in de aanvoer van olieproducten is mede toe te schrijven aan het feit dat 2012 voor Botlek Tank H.E.S. Beheer draait het beste kwartaal van dit jaarTerminal (BTT) een opstartjaar was. De huuropbrengsten uit opslag van droge bulkproducten bij de Nederlandse deelnemingen waren lager dan vorig jaar, vooral door een gemiddeld kortere opslagduur. Bij het Engelse dochterbedrijf zijn de huuropbrengsten gestegen.

Omzet stijgt
De omzet lag 12% boven het niveau van vorig jaar. Ruim 5 procentpunten van deze groei is toe te schrijven aan de volledige consolidatie van BTT, welk bedrijf sinds medio april 2013 volledig in handen is van HES Beheer (vorig jaar voor 50%). De bedrijfslasten namen met bijna 14% toe, door het vergrote belang in BTT en hogere personeelskosten, afschrijvingen en operationele kosten. De hogere operationele kosten hielden verband met de toegenomen bedrijvigheid. De financieringskosten zijn eveneens gestegen, deels omdat de financieringslasten van BTT nu volledig zijn meegenomen.

Divers beeld
De prestaties van de verschillende deelnemingen lieten een divers beeld zien. EMO (economisch belang 36,6%), BTT (100%), OBA (economisch belang 73,8%) en het Poolse MTGM (dochterbedrijf ATIC, waarin HES een 22,2% belang heeft) deden het beter. Het Engelse dochterbedrijf NHBS handhaafde haar goede resultaat van vorig jaar. De bijdragen van EBS (100%) en OVET (economisch belang 47,7%) bleven achter bij vorig jaar.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter