Grote zorgen over problemen met diverse sluizen op de Maas

763

Momenteel zijn er diverse problemen bij de sluizen op de Maas, waardoor de wachttijden oplopen. BLN-Koninklijke Schuttevaer maakt zich zorgen over de ontstane situatie.

‘De situatie in Sambeek is niet goed’, schrijft Schuttevaer. ‘De Oostsluis van Sambeek is door een andere aannemer gerenoveerd dan de overige sluizen op de Maas. De sluis zou al opgeleverd moeten zijn, maar bij de oplevering bleek er van alles niet in orde. Er zijn nog een aantal restpunten zoals Rijkswaterstaat dat noemt, die een veiligheidsrisico vormen. Omdat Rijkswaterstaat de sluis in goede staat terug wil, wordt deze niet overgedragen door de aannemer. RWS zoekt naar een oplossing, maar deze is er nog niet. Tot die tijd blijft de Oostsluis buiten gebruik.’

Grote zorgen over problemen met sluizen op de MaasBorn


De situatie rond de Westsluis van Born is besproken met Rijkswaterstaat. Daar mag niet meer met 3,00 meter diepgang door de Westsluis gevaren worden. Nu na de renovatie mag geschut worden tot een diepgang van 2,80 meter.

Het blijkt zo te zijn dat de diepgang van 2,80 meter altijd al voor de Westsluis gegolden heeft. Toen men de sluizen ging renoveren, heeft men maatregelen genomen (waaronder tijdelijke peilverhoging) waardoor schutten met grotere diepgang mogelijk was. Nu is alles weer zoals de situatie van voor de renovatie en gelden ook weer de normen van destijds.

Het betrof dus een tijdelijke maatregel om de scheepvaart gedurende de renovatie van het sluizencomplex zo veel mogelijk tegemoet te komen. Nu de waterstand weer teruggebracht is op het reguliere niveau kunnen schepen met een grotere diepgang dan 2,80 meter niet met de Westsluis schutten.

Zorgen over diverse problemen met sluizen op de MaasBelfeld


Ook in Belfeld is het mis. De renovatie van de Oostsluis is in principe klaar nu wordt er nog gebaggerd voor de sluis. Tijdens het baggeren is echter munitie gevonden uit de tweede wereldoorlog waardoor de baggerwerkzaamheden ernstig vertraagd worden. Voor de veiligheid kan de sluis nog niet gebruikt worden. Naar verwachting is het baggerwerk in september klaar en kan de sluis weer in gebruik genomen worden.

Weurt


De Westsluis in Weurt wordt vanaf maandag 21 juli gestremd voor de duur van 1 week. Er vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Eerder zou de sluis 2 weken dicht gaan, maar dat is gereduceerd tot 1 week. (Bron: Koninklijke Schuttevaer/Foto’s: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief