Grote zorgen over flinke stijging aantal ladingdiefstallen

639

Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakt zich ernstig zorgen over de flinke toename van het aantal ladingdiefstallen in Nederland. Het aantal aangiften is in 2013 ten opzichte van 2012 met circa vijftig procent is gestegen. Dit blijkt uit de rapportage transportcriminaliteit 2013 van het Landelijk Team Transportcriminaliteit (LTT).

Volgens TLN is deze stijging deels te wijten aan de verminderde aandacht van politie en justitie voor transportcriminaliteit het afgelopen jaar. TLN is achter de schermen in nauw overleg met politie en justitie om er samen voor te zorgen dat er maatregelen worden genomen.

Stijging incidenten
Het aantal aangiften van ladingdiefstal, waaronder ook poging tot ladingdiefstal, is in 2013 gestegen van 287 naar 432. Vooral op de parkeerplaatsen in de regio’s Brabant en TLN: ‘Blij met mogelijkheid handhaving cabotage’Limburg is er een duidelijke stijging van het aantal incidenten. Volgens TLN zijn transportcriminelen met name in deze regio erg actief vanwege het vele (internationale) vrachtverkeer dat hier rijdt.

Publiek-private samenwerking
De afgelopen jaren was het aantal ladingdiefstallen en pogingen tot diefstal flink afgenomen. Volgens TLN heeft de specifieke publiek-private samenwerking en gerichte aandacht van de politie, Openbaar Ministerie (OM) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) voor dit onderwerp, er voor gezorgd dat transportcriminaliteit effectief werd bestreden. Met de komst van de Nationale Politie in januari 2013 en het verdwijnen van de speciale Officier van Justitie voor Transportcriminaliteit, is er echter veel veranderd. Gevolg is nu dat mede hierdoor het bedrijfsleven geconfronteerd wordt met een toename van het aantal ladingdiefstallen.

Gevolgen
Volgens TLN kan deze stijging grote negatieve gevolgen hebben voor de ‘gate-way’ functie van Nederland in Europa. Op het moment dat de veiligheid van transporten in het geding komt, bestaat het risico dat verladers en vervoerders hun goederenstromen via andere landen moeten laten lopen. Ook zullen (internationale) ondernemingen die nieuwe vestigingen willen openen, minder snel voor Nederland kiezen.

Hernieuwde aanpak

Volgens TLN erkennen alle betrokken partijen de noodzaak om de aanpak van transportcriminaliteit te versterken. TLN is daarom samen met ondermeer het ministerie van VenJ en de Nationale Politie in gesprek om te komen tot een adequate aanpak. Het eerste succes is geboekt nu de aanpak van transportcriminaliteit binnen het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), tot een van de zes speerpunten is benoemd. Het NPC is het hoogste overlegorgaan tussen de overheid en het bedrijfsleven waarbinnen afspraken worden gemaakt over de aanpak van de belangrijkste vormen van criminaliteit tegen het bedrijfsleven. 
Veiligheid is een gezamenlijk belang van publieke en private partijen. Secure Lane (intelligent cameratoezicht op de parkeerplaatsen langs de transportroute Rotterdam – Venlo) is zeer effectief gebleken om transportcriminaliteit terug te dringen. Secure Lane heeft overduidelijk bewezen waar publiek-private samenwerking toe kan leiden. Continuering en uitrol van dit concept over de andere belangrijke transportroutes is van groot belang voor de economische positie van Nederland. (Bron: TLN)

Volg TotaalTrans op Twitter